Si prega di tradurre "Aal Eih" da Arabo in Spagnolo

Arabo

Aal Eih

2al eeh beyhoon 3aleek fora2y
howa enta ya roo7y kont la2y
law nasy zaman afakarak beeh
we 3omoman yalla mosh 7ekaya
kol da harmeeh 7'alas waraya
wana harda le alby yetwege3 leeh
di 7ekaya fi montaha el basata
hat3ably ya doob youmeen talata
we alby ha2sa 3aleeeeh
wana mosh 7'asrana fi el nehaya
bas enta begad mosh shamata
wareeny hate3mel eeh
x2
meeting you is the mistake of my life
i was enduring you for many years
and i was forcing my heart a lot in the past
it's an expereince that i went through
i was learning through it
so that i won't repeat it again
2al eeh beyhoon 3aleek fora2y
howa enta ya roo7y kont la2y
law nasy zaman afakarak beeh
we 3omoman yalla mosh 7ekaya
kol da harmeeh 7'alas waraya
wana harda le alby yetwege3 leeh
di 7ekaya fi montaha el basata
hat3ably ya doob youmeen talata
we alby ha2sa 3aleeeeh
wana mosh 7'asrana fi el nehaya
bas enta begad mosh shamata
wareeny hate3mel eeh
x2
meeting you is the mistake of my life
i was enduring you for many years
and i was forcing my heart a lot in the past
it's an expereince that i went through
i was learning through it
so that i won't repeat it again

Altre traduzioni di "Aal Eih"
Commenti