Please translate Kolleena hannam beleil

Arabo

Kolleena hannam beleil

«كلنا هنام باللیل» – (كلنا هنام بلیل) – “كلنا حنام بالیل” و نقوم ناسیین

مدمنین الزحمة و الأفلام مدمنین الوحشة قبل النوم

مدمنين الفرجة عا الفتارین مدمنين ماركات و بني آدمین

نمشي في الشارع ولحد البیت خوفنا من بیتنا ومن الشبابیك

خوفنا مــ المرواح خوفنا مــ التترات وبعدھا بنام ونقوم ناسیین

في الشوارع سابوا لمبة نیون تصحى طول اللیل للي مش نایمین

واللي مش نایمین على كام سریر عدوا للملیون عدوا كام محمول

وتلیفزیون عدوا كام رنة من الأغراب كام أصلا صاحب عا القایمة

عدوا كام باقي من الأصحاب وعدوا كام ترباس على الأبواب

«كلنا هنام بالیل» – «كلنا حنام باللیل» و نقوم ناسیین

فجأة نشوف الصبح فجأه نشوف الصبح

فجاة نشوف الصبح من الشباك ومن الإرهاق نقوم ناسيين

Commenti fatti