Romania, Romania (Rumania, Rumania)

Yiddish

Rumania, Rumania

אך, רומייניע, רומייניע, רומייניע
געווען א מאל א לאנד א זיסע, א שיינע
אך, רומייניע, רומייניע, רומייניע
געווען א מאל א לאנד א זיסע א פיינע
 
דארט צו וויינען איז א פערגעניגן
וואס דאס הארץ גלוסט דארט קענסטו קריגן
א מאמאליגעלע, א פאסטראמעלע, א קארנאצעלע
און א גלייזעלע וויין, אהא
 
איי, אין רומייניע איז דאך גיט
פון קיין דאגות ווייסט מען ניט
וויין טרינקט מען איבעראל
מ’פארבייסט מיט קאשטאוואל
 
היי, דיגאדי דאם
 
איי, אין רומייניע איז דאך גיט
פון קיין זארגען ווייסט מען ניט
וויין טרינקט מען שפעט ס’מעג זיין שפעט
מען פארבייסט א קאסטראוועט
 
היי, דיגאדי דאם
 
אוי געוואלד איך ווער מעשיגע
איך ליב נאר ברינזע, מאמאליגע
איך טאנץ און פריי זיך ביז דער סטעליע
ווען איך עס א פאטלאזשעלע
 
דזינג מא, טיי יידלדי טאם
 
איי ס’איז א מחיה, בעסער קען ניט זיין
איי א פארגעניגן איז נאר ראמייניש וויין
 
די ראמיינער טרינקען וויין
און עסן מאמאליגע
ווער עס קישט זיין אייגן ווייב
אה, יענער איז מעשיגע
 
זעץ! דזינג מא, טיי יידל די טאם
 
‘יקום פורקן מן שמיא’
שטייט און קושט די קעכענע, חיה
אנגעטאן אין אלטע שקראבעס
מאכט א קוגל לכבוד שבת
 
זעץ! טיי טי דידל די טאם
 
איז משה חיים אנגעקומען
דאס בעסטע חלק צוגענומען
משה חיים, ברוך שמואל
כאפט א קיצל אין דער שטיל
 
זעץ! דזינג מא, טיי יידל די טאם
 
און דאס מיידל נעבעך בלאזט זיך
און זי וויל ניט, נאר זי לאזט זיך
טשו!
 
גוט צו קושן איז א מויד
ווען זי איז אלט זעכצן
ווען מען קישט אן אלטן מויד
הייבט זי אן צו קרעכצן
 
זעץ! טיי יידל די טאם
 
איי ס’איז א מחיה, בעסער קען ניט זיין
איי א פארגעניגן איז נאר ראמייניש וויין
 
Alternative version/video
 
Postato da Calusarul Ven, 25/05/2012 - 08:39
Commenti dell’autore:

This seems to be actually Yiddish, not Hebrew

videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Romania, Romania

Oh! Rumania, Rumania, Rumania …
Once there was a land, sweet and lovely.
Oh! Rumania, Rumania, Rumania …
Once there was a land, sweet and fine.
To live there is a pleasure;
What your heart desires you can get;
A mamalige, a pastrami, a karnatzl,
And a glass of wine, aha … !
 
Ay, in Rumania life is so good;
No one knows of care;
Everywhere they’re drinking wine -
And having a bite of kashtaval.
Hay, digadi dam …
 
Ay, in Rumania life is so good;
No one knows of worry.
They drink wine, though it’s late;
And have a bite of kastrovet.
Hay, digadi dam …
 
Oh, my, help, I’m going crazy!
I care only for brinze and mamalige
I dance and jump up to the ceiling
When I eat a patlazhele.
Dzing ma, tay yidldi tam …
What a pleasure, what could be better!
Oh, the only delight is Rumanian wine.
 
Rumanians drink wine
And eat mamalige;
And he who kisses his own wife,
Is the one who’s crazy.
Zets, dzing ma, tay yidl di tam …
 
“May salvation come from heaven … “
Stop and kiss the cook, Khaye,
Dressed in rags and tatters;
She makes a pudding for the Sabbath.
Zets! Tay ti didl di tam …
 
Moyshe Khayim comes along
And takes away the best part;
Moyshe Khayim, Borukh Shmil -
Tickle her on the sly.
Zets! Tay tidl di tam …
 
And the girl pouts, alas,
Seems unwilling, but allows it.
Tshu!
 
It’s good to kiss a lass
When she’s sweet sixteen;
When one kisses an old main,
She begins to grumble.
Zets! Tay yidl di dam …
What a pleasure, what could be better!
Oh, the only delight is Rumanian wine …
 
Postato da Calusarul Ven, 25/05/2012 - 08:46
Commenti dell’autore:

Not my translation.
Source: yiddishlyrics.wordpress.com

Altre traduzioni di “Rumania, Rumania”
Yiddish → Inglese - Calusarul
Per favore aiutaci a tradurre “Rumania, Rumania”
Commenti fatti