ManGroove - Sami (traduzione in Inglese)

Croato

Sami

Ima li svemir neki broj
mogu li nazvati
ako se neko javi, što ćemo saznati?
Ima li svemir neki broj
mogu li nazvati
ako se netko javi, što ćemo saznati?
 
Hoće li neko doći
može li spasiti
ovo srce koje ne voli
Hoće li netko doći
može li spasiti
ovo srce koje ne voli
 
Sami smo
čak i uz druge svijetove
sami smo
sami u svoje krevete
sami smo
sami u svome nemiru
sami smo
sami u svemiru
sami u svemiru
 
Postato da navihanka Sab, 21/01/2017 - 18:49
Ultima modifica navihanka Mer, 25/01/2017 - 20:30
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Alone

Does the space have a number
Can I call?
If someone picks up, what will we find out?
Does the space have a number
Can I call?
If someone picks up, what will we find out?
 
Will someone come?
Can it rescue
This heart that doesn't love?
Will someone come?
Can it rescue
This heart that doesn't love?
 
We're alone
Even along the other worlds
We're alone
Alone in our beds
We're alone
Alone in our restlessness
We're alone
Alone in space
Alone in space
 
Postato da M de Vega Lun, 23/01/2017 - 21:31
Aggiunto su richiesta di Kirelejson
Altre traduzioni di “Sami”
Croato → Inglese - M de Vega
ManGroove: 6 più popolari
Commenti fatti