سایه ی روز (Shadow of the day)

traduzione in Persiano

سایه ی روز

چفتهای پنجره رو میبندم
پرده ها رو میکشم و میرم
بعضی وقتها راه حل اونقدرها هم ساده نیست
بعضی وقتها تنها راه حل خداحافظیه
 
خورشید برای تو غروب میکنه
خورشید برای تو غروب میکنه
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
توی برگها و گلهای دم پنجره ت
دوستهات میخوان تو رو مجاب کنند که بمونی
بعضی وقتها شروع کردن اونقدرها هم ساده نیست
بعضی وقتها تنها راه حل خداحافظیه
 
خورشید برای تو غروب میکنه
خورشید برای تو غروب میکنه
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
Postato da minuch Gio, 09/08/2012 - 12:10
ringraziato 1 volta
Un ospite ha ringraziato 1 volta
Inglese

Shadow of the day

I close both locks below the window.
I close both blinds and turn away.
Sometimes solutions aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.
 
And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
 

Altro

Commenti fatti