سایه ی روز (Shadow of the day)

Inglese

Shadow of the day

I close both locks below the window.
I close both blinds and turn away.
Sometimes solutions aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.
 
And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.
 
In cards and flowers on your window,
Your friends all plead for you to stay.
Sometimes beginnings aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.
 
And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.
 
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.
 
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.
 
Postato da alguien Lun, 01/12/2008 - 20:50
videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

سایه ی روز

چفتهای پنجره رو میبندم
پرده ها رو میکشم و میرم
بعضی وقتها راه حل اونقدرها هم ساده نیست
بعضی وقتها تنها راه حل خداحافظیه
 
خورشید برای تو غروب میکنه
خورشید برای تو غروب میکنه
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
توی برگها و گلهای دم پنجره ت
دوستهات میخوان تو رو مجاب کنند که بمونی
بعضی وقتها شروع کردن اونقدرها هم ساده نیست
بعضی وقتها تنها راه حل خداحافظیه
 
خورشید برای تو غروب میکنه
خورشید برای تو غروب میکنه
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
و سایه ی روز
دنیای تیره رو در آغوش میگیره
خورشید برای تو غروب میکنه
 
Postato da minuch Gio, 09/08/2012 - 12:10
Commenti fatti