خیلی نزدیک (So Close)

Inglese

So Close

 

I've spent so much time throwing rocks at your window
That I never even knocked on the front door

I walk by statues never even made one chip
but if i could leave a mark on the monument of the heart
I just might lay myself down for a little more than I had the last day

Wait a time to spare these lies we tell ourselves
These days have come and gone
But this time is sweeter than honey

Postato da Miley_Lovato Dom, 27/11/2011 - 19:06
Ultima modifica Miley_Lovato Lun, 24/06/2013 - 09:21
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

خیلی نزدیک

Versioni: #1#2

من زمان زیادی رو صرف پرتاب سنگ به پنجره ی تو کردم
چون هیچوقت حتی در جلویی رو نزدم

از کنار مجسمه هایی رد میشم که حتی از خرده چوب هم ساخته نشدن
اگه میتونستم روی بنای یاد بود قلب اثری او خودم بذارم
فقط ممکن بود خودم رو یه کم محکمتر از دیروز زمین بزنم

یه مدتی صبر کن تا دروغهایی رو که به خودمون میگیم کم کنیم
این روزها اومدن و رفتن
اما این بار حتی از عسل هم شیرین تر هستند

Postato da minuch Lun, 23/04/2012 - 14:47
ringraziato 1 volta
Un ospite ha ringraziato 1 volta
Commenti