رودخانه ی پردرد (Un fiume amaro)

Italiano

Un fiume amaro

Ritornello:
     {È un fiume amaro dentro me,
     il sangue della mia ferita,
     ma ancor di più è amaro il bacio
     che sulla bocca tua mi ferisce ancor.}

Lunga è la spiaggia e lunga è l'onda,
l'angoscia è lunga, non passa mai.
E il pianto cade sul mio peccato,
sul mio dolore che tu non sai.

{Ritornello}

E tu non sai che cosa è il gelo,
cos'è la notte senza la luna
e il non saper in quale istante
il tuo dolore ti assalirà.

{Ritornello}

Postato da Valeriu Raut Mar, 11/09/2012 - 05:37
Commenti dell'autore:

La composizione è di Mikis Theodorakis, un greco famoso.

 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

رودخانه ی پردرد

رودخانه ی پردردی درون من وجود دارد
خون زخم من
ولی بوسه از لبهای تو که هنوز منو عذاب میده پردرد تره

ساحل درازه،موج طولانیه
نگرانی طولانیه
و اشکها بر گناهان من میریزند
بر درد من میریزند که تو ازش خبر نداری

و تو نمیدونی که سردی چیه
شب بدون ماه چیه
و نمیدونی در چه لحظه ای
دردت بهت هجوم خواهد آورد

Postato da media-alone girl Mar, 11/09/2012 - 15:46
Commenti dell'autore:

SRY.I translated it from the english one and i think there are some mistakes

ringraziato 3 volte
Utente Tempo fa
Alice Cullen2 anni 7 settimane
Valeriu Raut3 anni 10 settimane
Un ospite ha ringraziato 1 volta
Altre traduzioni di "Un fiume amaro"
Italiano → Persiano - media-alone girl
Commenti
Alice Cullen     ottobre 5th, 2013

ey vay chera enghad in ahange jigare Love

media-alone girl     ottobre 7th, 2013

che ghadam kutahe Love