V.Music

270671_226610627378791_7669335_n.jpg
TestoTraduzioniRichieste
Anh Vẫn Còn Yêu Vietnamita
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Cố Giữ Nụ Cười Vietnamita
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Hãy Đến Với Con Người Việt Nam Vietnamita
Việt Nam Ngày Mới
Inglese
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa Vietnamita
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Nơi Đó Có Tình Yêu Vietnamita
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Quê Hương Tôi Vietnamita Inglese
Tôi Yêu Việt Nam Vietnamita
Việt Nam Ngày Mới
Inglese
Vẫn Đợi Em Về Vietnamita 
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Commenti