V.Music

270671_226610627378791_7669335_n.jpg
TestoTraduzioniRichieste
Anh Vẫn Còn Yêu Vietnamese
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Cố Giữ Nụ Cười Vietnamese
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Hãy Đến Với Con Người Việt Nam Vietnamese
Việt Nam Ngày Mới
Inglese
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa Vietnamese
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Nơi Đó Có Tình Yêu Vietnamese
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Quê Hương Tôi Vietnamese Inglese
Tôi Yêu Việt Nam Vietnamese
Việt Nam Ngày Mới
Inglese
Vẫn Đợi Em Về Vietnamese 
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
Inglese
Commenti