ایکاش اینجا بودی (Wish You Were Here)

Inglese

Wish You Were Here

I can be tough
I can be strong
But with you, it's not like that at all
 
There's a girl
That gives a shit
Behind this wall
You just walked through it
 
And I remember all those crazy things you said
You left them running through my head
You're always there, you're everywhere
But right now I wish you were here
All those crazy things we did
Didn't think about it, just went with it
You're always there, you're everywhere
But right now I wish you were here
 
(Chorus)
Damn! Damn! Damn!
What I'd do to have you
Here, here, here
I wish you were here
Damn! Damn! Damn!
What I'd do to have you
Near, near, near
I wish you were here
 
I love the way you are
It's who I am, don't have to try hard
We always say, say it like it is
And the truth is that I really miss
 
All those crazy things you said
You left them running through my head
You're always there, you're everywhere
But right now I wish you were here
All those crazy things we did
Didn't think about it, just went with it
You're always there, you're everywhere
But right now I wish you were here
 
(Chorus)
 
No, I don't wanna let go
I just wanna let you know
That I never wanna let go
(Let go oh oh)
No, I don't wanna let go
I just wanna let you know
That I never wanna let go
(Let go let go let go let go
Let go let go let go let go)
 
(Chorus x2)
 
Postato da citruswind Ven, 04/03/2011 - 03:53
Ultima modifica Fary Mer, 15/03/2017 - 12:41
videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

ایکاش اینجا بودی

می تونم محکم باشم
می تونم قوی باشم
اما بی تو قوی بودن سودی داره؟
 
دختری هست
که بهت اهمیت میده
پشت داده به همین دیواری
که الان ازش گذشتی
 
و یادم مونده همه حرفهای عجیبی که گفتی
و گذاشتی که همینجور تو کله ام وول بخورن
حالا من هروقت هرجا که نگاه می کنم تو هستی
اما کاشکی "الان" ،"اینجا" بودی
همه اون کارهای احمقانه ای که کردیم
بیخیالشون شو که گذشتن
حالا من هروقت هرجا که نگاه می کنم تو هستی
اما کاشکی "الان" ،"اینجا" بودی
 
لعنتی!
چه کارا که نمی کردم برای اینکه تو بیای اینجا
کاشکی اینجا بودی
لعنتی
چه کارا که نمی کردم برای اینکه بیای پیشم
کاشکی اینجا بودی
 
تو رو همینجور که هستی دوس دارم
برای اینکه خودم باشم که نباید زور بزنم
همیشه اینو می گیم (انگار که حقیقت داشته باشه)ء
ولی جدی جدی دلم برات تنگ شده
 
و یادم مونده همه حرفهای عجیبی که گفتی
و گذاشتی که همینجور تو کله ام وول بخورن
حالا من هروقت هرجا که نگاه می کنم تو هستی
اما کاشکی "الان" ،"اینجا" بودی
همه اون کارهای احمقانه ای که کردیم
بیخیالشون شو که گذشتن
حالا من هروقت هرجا که نگاه می کنم تو هستی
اما کاشکی "الان" ،"اینجا" بودی
 
لعنتی!
چه کارا که نمی کردم برای اینکه تو بیای اینجا
کاشکی اینجا بودی
لعنتی
چه کارا که نمی کردم برای اینکه بیای پیشم
کاشکی اینجا بودی
 
نه! منکه عمرا بیخیال نمیشم
چون می خوام حالیت کنم
که من عمرا بیخیال نمیشم
نه! منکه عمرا بیخیال نمیشم
چون می خوام حالیت کنم
که من عمرا بیخیال نمیشم
 
لعنتی!
چه کارا که نمی کردم برای اینکه تو بیای اینجا
کاشکی اینجا بودی
لعنتی
چه کارا که نمی کردم برای اینکه بیای پیشم
کاشکی اینجا بودی
 
لعنتی!
چه کارا که نمی کردم برای اینکه تو بیای اینجا
کاشکی اینجا بودی
لعنتی
چه کارا که نمی کردم برای اینکه بیای پیشم
کاشکی اینجا بودی
 
Postato da Yunatan Gio, 17/05/2012 - 12:44
Aggiunto su richiesta di Armageddon68
Commenti dell’autore:

خوب شعر راکو که نیمشه مث اشعار گوته ترجمه کرد!! هه هه

Avril Lavigne: 6 più popolari
Commenti fatti