بی تو (Without You)

traduzione in Persiano

بی تو

تمام کارهایی که کردی کافی نیست؟
با تمام خونریزی هایی که باعثش شدی
هنوز طمع تو ادامه دارد
در مسابقه ی تو برای مالکیت
هیچ زمینی بدون دست درازی تو نمانده
تو یک انگیزه ی پست داری
که تمام دنیا را در چنگالت داشته باشی
هر چیزی که به قلمرو استعمار و برده داری تو اضافه میشود
هیچ تاثیری روی انگیزه ی احمقانه ی تو ندارد
(انگیزه اینست) که هیچ کشوری را آزاد نگذاری
شرایطی که تو از آن رنج میبری واقعا شرایط بدی است
این خواسته ی آزاردهنده ی تو برای موقعیت برتر
وبرای اینکه همه را زیر سلطه ی خود داشته باشی
 
Postato da Arman73 Sab, 19/05/2012 - 10:17
Aggiunto su richiesta di halimai m
Inglese

Without You

videoem: 
Altre traduzioni di “Without You”
Inglese → Persiano - Arman73
Idioms from "Without You"
Commenti fatti