بی تو (Without You)

Inglese

Without You

Is it not enough what you've done?
With all the bloodshed you've caused
Yet your greed drives you on
In your brutal race for acquisition
No land is left untouched
Driven by a vile ambition
To have the whole world in your clutch
Every single new addition
To your slave colony
Does nothing to dull your ambition
To leave no nation free
It is indeed a sad condition that you suffer from
This itching desire for a prime position
To have all under your thumb

Ultima modifica saeedgnu Sab, 23/08/2014 - 13:38
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

بی تو

تمام کارهایی که کردی کافی نیست؟
با تمام خونریزی هایی که باعثش شدی
هنوز طمع تو ادامه دارد
در مسابقه ی تو برای مالکیت
هیچ زمینی بدون دست درازی تو نمانده
تو یک انگیزه ی پست داری
که تمام دنیا را در چنگالت داشته باشی
هر چیزی که به قلمرو استعمار و برده داری تو اضافه میشود
هیچ تاثیری روی انگیزه ی احمقانه ی تو ندارد
(انگیزه اینست) که هیچ کشوری را آزاد نگذاری
شرایطی که تو از آن رنج میبری واقعا شرایط بدی است
این خواسته ی آزاردهنده ی تو برای موقعیت برتر
وبرای اینکه همه را زیر سلطه ی خود داشته باشی

Postato da Arman73 Sab, 19/05/2012 - 10:17
ringraziato 5 volte
Utente Tempo fa
halimai m3 anni 28 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 4 volte
Altre traduzioni di "Without You"
Inglese → Persiano - Arman73
Commenti