Без тебе (Without You)

Inglese

Without You

Everything I want I have:
Money, notoriety, rivieras.
I even think I found God
In the flash bulbs of your pretty cameras,
Pretty cameras, pretty cameras.
Am I glamorous? Baby, am I glamorous?
 
Hello? Hello?
Can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall.
Boy you're so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I have nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.
 
Summertime is nice and hot,
And my life is sweet like vanilla is.
Gold and silver line my heart
But burned into to my brain all these stolen images,
Stolen images, baby, stolen images.
Can you picture this
What a life we could've lived?
 
Hello? Hello?
Can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall.
Boy you're so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I have nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.
 
We were two kids, just tryin' to get out,
Live on the dark side of the American dream.
We would stay out late, play our music loud,
When we grew up nothing was what it seemed.
 
Hello? Hello?
Can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall.
Boy you're so dope, (so dope)
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I have nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.
 
All my dreams and all the lights mean
Nothing if I can't have you.
 
Postato da dramaqueen Ven, 13/01/2012 - 19:10
videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Serbo

Без тебе

Све што желим ја имам:
Новац, славу, ривијере
Чак мислим да сам пронашла Бога
У блицевима ваших лепих фотоапарата
Лепих фотоапарата, лепих фотоапарата
Јесам ли гламурозна? Душо, јесам ли гламурозна?
 
Хало? Хало?
Да ли можеш да ме чујеш?
Могу да будем твоја порцуланска лутка
Ако желиш да ме видиш да падам
Дечко тако си супер
Твоја љубав је смртоносна
Реци ми да је живот леп
Сви мисле да имам све
Без тебе ја немам ништа
Сви моји снови и сва светла не значе
Ништа без тебе
 
Лето је фино и врело
И мој живот је сладак попут ваниле
Злато и сребро шарају моје срце
Али су урезане у мој мозак све те украдене слике
Украдене слике, душо, украдене слике
Да ли можеш да замислиш
Какав смо живот могли да живимо?
 
Хало? Хало?
Да ли можеш да ме чујеш?
Могу да будем твоја порцуланска лутка
Ако желиш да ме видиш да падам
Дечко тако си супер
Твоја љубав је смртоносна
Реци ми да је живот леп
Сви мисле да имам све
Без тебе ја немам ништа
Сви моји снови и сва светла не значе
Ништа без тебе
 
Били смо двоје клинаца који су покушавали да побегну
Да живе на мрачној страни америчког сна
Остајали бисмо ноћу касно, пуштали гласно своју музику
Када смо одрасли, ништа није било онако како се чинило
 
Хало? Хало?
Да ли можеш да ме чујеш?
Могу да будем твоја порцуланска лутка
Ако желиш да ме видиш да падам
Дечко тако си супер
Твоја љубав је смртоносна
Реци ми да је живот леп
Сви мисле да имам све
Без тебе ја немам ништа
Сви моји снови и сва светла не значе
Ништа без тебе
 
Сви моји снови и сва светла не значе
Ништа без тебе
 
Postato da milijana Gio, 24/05/2012 - 16:38
Aggiunto su richiesta di Milica Milosevic
Commenti fatti