After every time (Za każdym razem)

Polacco

Za każdym razem

Poza nami jest ta miłość jedna , która nie istnieje bez nas.

Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.
Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.

Poza nami jest ta miłość jedna, która nie istnieje bez nas
Ona nigdy nie chce nas rozdzielać, bez niej nie możemy przetrwać
Choć przed nami jeszcze długa droga, pomoże nam ją pokonać
Wiem, że mamy w sobie tyle siły, że się nie poddamy nigdy.

Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.
Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.

Chciałabym być obojętna,
na błędy, które popełniasz.
Chciałabym być obojętna
na błędy, które popełniasz

Ciągle myślę co jeszcze nadejdzie,
Chciałabym wiecznie żyć we śnie,
W którym zawsze będziesz moim księciem,
Prowadzącym mnie za rękę.
Będziesz zawsze chronił moje serce,
Aby czuło się bezpieczne.
Może poczujemy wtedy szczęście,
Kiedy los przed nami klęknie.

Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.
Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.

Chciałabym być obojętna,
na błędy, które popełniasz.
Chciałabym być obojętna
na błędy, które popełniasz

Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.
Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię
Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej.
Za każdym razem, za każdym razem, za każdym razem, za każdym razem

Postato da purplelunacy Dom, 27/05/2012 - 16:56
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Inglese

After every time

Behind us is that one love, that doesn't exist without us.

After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.
After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.

Behind us is that one love, that doesn't exist without us.
It never wants to divide us, and without it we can't survive
Although a long road await us, it helps us overcome
I know, that we have so much inner strength, that we will never surrender.

After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.
After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.

I want to be indifferent,
about the mistakes you make.
I want to be indifferent,
about the mistakes you make.

I keep thinking what is yet to come,
I want to live forever in a dream,
In which you will always be my prince,
Leading me by the hand.
You will always protect my heart,
Just so I can feel safe.
Maybe then we can be blissful
When fate kneels before us.

After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.
After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.

I want to be indifferent,
about the mistakes you make.
I want to be indifferent,
about the mistakes you make.

After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.
After every time there are more of these words, by which I suffer
After every time more deeply, I still come back for more.
After every time, after every time, after every time, after every time

Postato da nestea Gio, 28/06/2012 - 04:05
ringraziato 39 volte
Utente Tempo fa
Alsyv38 settimane 3 giorni
Pidmoerder2 anni 38 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 37 volte
Altre traduzioni di "Za każdym razem"
Polacco → Inglese - nestea
5
UtentePubblicata da
Luciano3 anni 20 settimane
5
Commenti