ស្វែងរកការបកប្រែជាភាសាណាមួយ

Search from 366,880 translations

 មិនអាចរកការបកប្រែឃើញមែនទេ? ដាក់សំណើសុំការបកប្រែ

 ហើយអរគុណដល់អ្នកបកប្រែទាំងអស់ដែលបានជួយ!


 ស្វែងរក

ការបកប្រែ - 366,880
Artists - 35,994
Requests - 23,270

 បកប្រែ

 ក្លាយជាអ្នកបកប្រែ,
help others,
get respect and gratitude

 ទាក់ទង

ជជែកក្នុង វេទិការ,
ស្វែងរក មិត្តភ័ក្រ,
ហើយជួយក្នុងការបកប្រែ

 ការបកប្រែថ្មី

Apulanta - Trauma
 Finnish →  អង់គ្លេស
Yehonathan - Belayla Ham Bakaitz
 ហ៊ីប្រ៊ូ → Transliteration
A cor do som - Palco
 ព័រទុយកាល់ →  អង់គ្លេស
Apulanta - Eikä vielä ole edes ilta
 Finnish →  អង់គ្លេស
Charles Aznavour - L'amour c'est comme un jour
 បារាំង →  ទូគី
Jonathan settel - Tzion tzion tzion
 ហ៊ីប្រ៊ូ → Transliteration
Charles Aznavour - qui
 បារាំង →  ទូគី
Giusy Ferreri - Volevo Te
 អ៊ីតាលី →  ព័រទុយកាល់
Apulanta - Näytelmä
 Finnish →  អង់គ្លេស
Charles Aznavour - Que c'est triste Venise
 បារាំង →  ទូគី

 ត្រូវការជំនួយបកប្រែ

Frank Zappa - Jewish Princess   
 អង់គ្លេស →  ក្រូអាត
2 Chainz - Riot   
 អង់គ្លេស →  រុស្សី
Bastille - Torn Apart
 អង់គ្លេស →  ស៊ែកប៊ី
Antonis Remos - Eimai akoma Edo
 ក្រិច →  អង់គ្លេស
Frank Zappa - Bobby Brown Goes Down   
 អង់គ្លេស →  ក្រូអាត
Harry Connick - Promise Me You'll Remember
 អង់គ្លេស →  រ៉ូមានី
Kostas Martakis - dyskola na sagapo
 ក្រិច →  អង់គ្លេស
Jelena Rozga - Otrov
 ក្រូអាត →  ប៉ូឡូញ
Harry Connick - Promise Me You'll Remember
 អង់គ្លេស →  រ៉ូមានី
Ligalayz - Сволочи   
 រុស្សី →  អង់គ្លេស