Dysgraphic (Dysgrafik)

Tsjechisch

Dysgrafik

Jsem dysgrafik a dyslektik
v srdci mám žár a v oku mám tik
a na plicích vodu a v rukou mám třes
a v duši mám blues a chtěl bych hrát jazz
a místo toho hraju jenom pign pong
a stejně si připadám jako king kong
protože jsem dysgrafik a asociál
a je mi jedno, co bude dál, co bude dál

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto
a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot
nemáme zájem o asociály a dysgrafiky, uděláme fiky fiky a s pomocí genetiky
nebo malou operací s trepanací přetvoříme populaci
Budeme všichni stejný, stejně nadějný, budeme mít stejný síly spět k vyššímu cíli
zavedeme nový spotřebitelsý soutěže, nasadíme si nový otěže
Mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat vestoje i vleže
Udělíme si hafo řádů za úctu úřadům, tenhle systém nebude mít vadu

Jenže já jsem dysgrafik a dyslektik
v srdci mám žár a v oku mám tik
a na plicích vodu a v rukou mám třes
a v duši mám blues a chtěl bych hrát jazz
a místo toho hraju jenom pign pong
a stejně si připadám jako king kong
protože jsem dysgrafik a asociál
a je mi jedno, co bude dál, co bude dál

I přestože mě nemáš v lásce, cejtim, jak tvoje rybářský vlasce
táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu,že ty tím plníš svoje poslání
I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka
Že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu
Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš
řekneš mi, že když chci do tvý party musím se stát partiovým zbožím
řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace
a nakonec v rámci team-buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu

Jenže já jsem dysgrafik a dyslektik
v srdci mám žár a v oku mám tik
a na plicích vodu a v rukou mám třes
a v duši mám blues a chtěl bych hrát jazz
a místo toho hraju jenom pign pong
a stejně si připadám jako king kong
protože jsem dysgrafik a asociál
a je mi jedno, co bude dál, co bude dál

Co bude dál, až mi to zarazíš
Co bude dál, až mý vzdušný zámky sboříš
Co bude dál, až mi odpustíš
a až mě k obrazu svýmu znova stvoříš

A já už nebudu dysgrafik a dyslektik
Budu trsat na disco a budu šik
a budu shopovat za diskontní ceny
Budu mít fajnový geny a život beze změny
A postavím si dům z tvárnic Ytong
a budu si připadat jako king kong
neboť budu diskrétní asexuál
a spokojím se s tím, co dům dal

Submitted by SlowymaPercypowano on Zat, 18/08/2012 - 14:03
Bekijk video
Try to align
Engels vertaling

Dysgraphic

I'm dysgraphic and dyslectic
i have heat in my heart and tic in my eye
and water on my lungs and tremor in my hands
and i have blues in my soul and i would like to play jazz
but instead i play only ping pong (table tenis)
and i just feel like king kong
because i'm dysgraphic and antisocial
and i don't care what will happen, what will happen

But here is no place for those like me, becauce we want have here all clean
and we are not interested in anyone who will undermine our system of securities
we are not interested in dysgraphics and antisocials, we make cut and with help of genetics
or little surgery with trepanation we will change the population
We will be all same, same promising, we will have same power to move towards higher objectives
we will insert new consumer's contests,we put on new reins
We will working hard by extractive tower, we replace machines, we will working standing and lying down
We will give us a lot of awards for respect to authorities, this system will be perfect

But I'm dysgraphic and dyslectic
i have heat in my heart and tic in my eye
and water on my lungs and tremor in my hands
and i have blues in my soul and i would like to play jazz
but instead i play only ping pong (table tenis)
and i just feel like king kong
because i'm dysgraphic and antisocial
and i don't care what will happen, what will happen

Even though you don't like me i can feel your fishing lines taking me to surface of higher cognition. Although it's terrible i understand that you are fulfiling your mission
Even if i'm affraid i know you'll make me better human
you'll put me in program you'll replace my dad and mom
You'll take me to the party and there you put your cards on table
you'll say me that if i want to be in your group i have to bacome substandard stuff
you'll say me that in the name of recycling we must go back to values of previous generation
and in the end within the team- building we all together throw towels in ring

But I'm dysgraphic and dyslectic
i have heat in my heart and tic in my eye
and water on my lungs and tremor in my hands
and i have blues in my soul and i would like to play jazz
but instead i play only ping pong (table tenis)
and i just feel like king kong
because i'm dysgraphic and antisocial
and i don't care what will happen, what will happen

What will happen when you will stop me
what will happen when you will crush my air castles
what will happen when you will forgive me
and create me again to your liking

And i will be no more dysgraphic and dyslectic
i will be dancing disco and will be chic
and i'll be shopping for discount prices
will have great genes and life wthout change
And i will build a house from Ytong breeze blocks
and i will feel like king kong
because i will be discreet asexual
and i will settle for things i have

Submitted by Vala on Zat, 18/08/2012 - 18:23
Comments van auteur:

i tried my best, any corrections are welcome

thanked 5 times
GebruikerTime ago
Slovakia1 jaar 31 weken
SlowymaPercypowano3 jaar 14 weken
Guests thanked 3 times
Reacties