Пет години (Five Years)

Engels

Five Years

Pushing thru the market square
So many mothers sighing
News had just come over
We had five years left to cry in
News guy wept and told us
Earth was really dying
Cried so much his face was wet
Then I knew he was not lying
 
I heard telephones, opera house, favourite melodies
I saw boys, toys, electric irons and TV's
My brain hurt like a warehouse
It had no room to spare
I had to cram so many things to store everything in there
And all the fat-skinny people and all the tall-short people
And all the nobody people and all the somebody people
I never thought I'd need so many people
 
A girl my age went off her head
Hit some tiny children
If the black hadn't a-pulled her off
I think she would have killed them
A soldier with a broken arm
Fixed his stare to the wheels of a Cadillac
A cop knelt and kissed the feet of a priest
And a queer threw up at the sight of that
 
I think I saw you in an ice cream parlour
Drinking milkshakes cold and long
Smiling and waving and looking so fine
Don't think you knew you were in this song
And it was cold and it rained, so I felt like an actor
And I thought of Ma and I wanted to get back there
Your face, your race, the way that you talk
I kiss you, you're beautiful, I want you to walk
 
We've got five years, stuck on my eyes
Five years, what a surprise
We've got five years, my brain hurts a lot
Five years, that's all we've got
 
Toegevoed door Kid A op Zat, 16/06/2012 - 02:14
Laatst bewerkt door Hansi K_Lauer op Vrij, 26/02/2016 - 07:09
videoem: 
Align paragraphs
Bulgaars vertaling

Пет години

Пробивайки си път през пазара,
Толкова много майки въздишат.
Новината току-що се разнесе,
Оставаха ни 5 години да плачем тук.
Вестникарят плачеше и ни каза,
Каза, че Земята наистина умира.
Плачеше толкова силно, че лицето му бе мокро,
Тогава разбрах, че не лъжеше.
 
Чух телефони, оперна музика,
Любими мелодии.
Имаше момчета, играчки,
Ютии и телевизори.
Главата ми се пръскаше
Като претъпкан склад.
Трябваше да натъпча толкова много неща,
Да складирам всичко вътре –
И всички дебело-слаби хора,
И всички високо-ниски хора,
И всички, които са никои,
И всички, които са някои.
Никога не съм мислила, че имам нужда
От толкова много народ*.
 
Момиче на моята възраст полудя,
Удари някакви малки деца.
Ако един чернокож не я бе издърпал,
Мисля, че тя щеше да ги убие.
Войник със счупена ръка
Спря поглед на колелата на Кадилак.
Ченге коленичи
И целуна краката на свещеник,
А един педал повърна при тази гледка.
 
Е, мисля, че те видях
В сладоледения салон,
Пиеше млечен шейк, студен и голям.
Усмихваше се и махаше и
Изглеждаше толкова добре.
Не мисля, че знаеше,
Че и ти ще бъдеш в песента.
А беше студено и валеше,
Така че се почувствах като актьор
И помислих за Ма
И поисках да се върна пак там.
Твоето лице, твоята раса,
Начинът по който говориш,
Липсваш ми, толкова си хубава.
 
Оставаха ни 5 години,
Това заслепява очите ми.
Пет години, каква изненада.
Оставаха ни пет години,
Главата ме боли страшно.
Пет години, това е всичко, което имаме.
Оставаха ни пет години.
 
Toegevoed door kdravia op Woe, 25/04/2012 - 12:34
Comments van auteur:

* Очевидно това са реплики на Земята и затова ги преведох в женски род

Reacties