Amena Ամենա songtexten

Armeens

Amena Ամենա

Erb karc'owm es or amen inch teghn e'
Ow ochinch chi pakasowm
Qez asowm e'n or amena lavn es
Ow da e'li chi heriqowm
Erb p'ord'owm es qez p'ntrel hayelineri dimac bayc ches tesnowm
Ow korcnowm es qo nerqin ashxarhy' ori mej chkas e'l dow
 
Hima qez harcnowm e e'm
Incha qez petq, asa inchna pakas
Qicha t'e shata
Heriqa t'e owzowm es amenalavy' amenashaty' amenat'anky'
Ov a qez het, asa ov a qez petq
Na ov govowma ow misht xostanowm en aveli lavy', aveli shaty', avel t'anky'
Amena amena a
Amena amena a
Heriqa t'e owzowm es amena, amena, amenat'anky'
Amena, amena a
Amena, amena a
Dow e'li owzowm es aveli, aveli, aveli t'anky'
 
Qez t'vowm a or bolory' nowynn e'n
Miayn dow es tarbervowm
Chka hastat e'l qo nmany'
Miayn qez em havanowm
Ow e'li p'ntrowm es qez hayelineri dimac bayc ches gtnowm
Ow korcnowm es qo nerqin ashxarhy' ori mej chkas e'l dow
 
Hima qez harcnowm e e'm
Incha qez petq, asa inchna pakas
Qicha t'e shata
Heriqa t'e owzowm es amenalavy' amenashaty' amenat'anky'
Ov a qez het, asa ov a qez petq
Na ov govowma ow misht xostanowm en aveli lavy', aveli shaty', avel t'anky'
Amena amena a
Amena amena a
Heriqa t'e owzowm es amena, amena, amenat'anky'
Amena, amena a
Amena, amena a
Dow e'li owzowm es aveli, aveli, aveli t'anky'
 
Transliteration submitted by Zolos on Zon, 22/01/2017 - 16:14

Երբ կարծում ես որ ամեն ինչ տեղն է
Ու ոչինչ չի պակասում
Քեզ ասում էն որ ամենա լավն ես
Ու դա էլի չի հերիքում
Երբ փորձում ես քեզ փնտրել հայելիների դիմաց բայց չես տեսնում
Ու կորցնում ես քո ներքին աշխարհը որի մեջ չկաս էլ դու

Հիմա քեզ հարցնում ե էմ
Ինչա քեզ պետք, ասա ինչնա պակաս
Քիչա թե շատա
Հերիքա թե ուզում ես ամենալավը ամենաշատը ամենաթանկը
Ով ա քեզ հետ, ասա ով ա քեզ պետք
Նա ով գովումա ու միշտ խոստանում են ավելի լավը, ավելի շատը, ավել թանկը
Ամենա ամենա ա
Ամենա ամենա ա
Հերիքա թե ուզում ես ամենա, ամենա, ամենաթանկը
Ամենա, ամենա ա
Ամենա, ամենա ա
Դու էլի ուզում ես ավելի, ավելի, ավելի թանկը

Քեզ թվում ա որ բոլորը նույնն էն
Միայն դու ես տարբերվում
Չկա հաստատ էլ քո նմանը
Միայն քեզ եմ հավանում
Ու էլի փնտրում ես քեզ հայելիների դիմաց բայց չես գտնում
Ու կորցնում ես քո ներքին աշխարհը որի մեջ չկաս էլ դու

Հիմա քեզ հարցնում ե էմ
Ինչա քեզ պետք, ասա ինչնա պակաս
Քիչա թե շատա
Հերիքա թե ուզում ես ամենալավը ամենաշատը ամենաթանկը
Ով ա քեզ հետ, ասա ով ա քեզ պետք
Նա ով գովումա ու միշտ խոստանում են ավելի լավը, ավելի շատը, ավել թանկը
Ամենա ամենա ա
Ամենա ամենա ա
Հերիքա թե ուզում ես ամենա, ամենա, ամենաթանկը
Ամենա, ամենա ա
Ամենա, ամենա ա
Դու էլի ուզում ես ավելի, ավելի, ավելի թանկը

Toegevoed door salmiakki op Woe, 11/01/2017 - 20:32
Laatst bewerkt door Zolos op Di, 24/01/2017 - 19:36

Video

Iveta Mukuchyan: Top 6
Reacties
H3003     januari 20th, 2017

Please add the video of this song
https://www.youtube.com/watch?v=xegqcYC3BR4