Porcupine Singers - Lakhota Tawapaha Olowan - Akicita Olowan

Lakota

Lakhota Tawapaha Olowan - Akicita Olowan

Lakhota Tawapaha Olowan:
 
A-he-he-he-he...he-ha
Wé-ha, wé-ha....we yoi
 
Tuŋkašila yapi, tawapaha ki haŋ oihankesni (he) nanjin kte lo. he-he...
Iyoȟlateya oyate ki han wicicaġin kte ca.
Iecamun wélo. he-yo
 
****
Akicita Olowan:
 
Héya yuhá natánpi.
Tuŋkašila yápi, tawápaha čhá
Héya yuhá natánpélo.
Lakȟóta hokšíla (hé) ohitika čhá
Héya yuhá natánpi. Tuŋkašila yápi, tawápaha čhá
Héya yuhá natánpélo.
 
Toegevoed door Ww Ww op Woe, 14/02/2018 - 02:24
Submitter's comments:

These are two different songs that are in one video.

Bedankt! 3 keer bedankt

 

Vertalingen van "Lakhota Tawapaha ..."
Reacties