Tjugohundratalets kollaps (21st Century Breakdown)

Inglês

21st Century Breakdown

Born into Nixon I was raised in hell
A welfare child
Where the teamsters dwelled
The last one born
The first one to run
My town was blind from refinery sun

My generation is zero
I never made it
As a working class hero

21st century breakdown
I once was lost but never was found
I think I am losing
What's left of my mind
To the 20th century deadline

I was made of poison and blood
Condemnation is what I understood
Videogames of the tower's fall
Homeland security
Could kill us all

My generation is zero
I never made it
As a working class hero

21st century breakdown
I once was lost but never was found
I think I am losing
What's left of my mind
To the 20th century deadline

We are the class of '13
Born in the era of humility
We are the desperate in the decline
Raised by the bastards of 1969

My name is no one
The long lost son
Born on the 4th of July
Raised in the era of heroes and cons
That left me for dead or alive

I am a nation
A worker of pride
My debt to the status quo

The scars on my hands
And the means to an end
Is all that I have to show

I swallowed my pride
And I choked on my faith
I've given my heart and my soul
I've broken my fingers
And lied through my teeth
The pillar of damage control

I've been to the edge
And I've thrown the bouquet
Of flowers left over from the grave
I sat in the waiting room
Wasting my time
And waiting for Judgment Day

I praise liberty
The "freedom to obey"
Is the song that strangles me
Don't cross the line

Dream, America dream
I can't even sleep
From the light's early dawn

Scream, America scream
Believe what you see
From heroes and cons

Submetido por heightinthesky em Domingo, 13/05/2012 - 16:48
 Tentar alinhar
Sueco translation

Tjugohundratalets kollaps

Född under Nixon jag uppfostrades i ett helvete
Ett välfärds barn
Där kuskarna vistades
Den sista som föddes
Den första som flydde
Min stad blev blind av raffinaderiets sol

Min generation är noll
Jag klarade inte
Att bli en arbetarklass hjälte

Tjugohundratalets kollaps
En gång var jag förlorad och blev aldrig hittad
Jag tror jag förlorar
Det som finns kvar av mitt sinne
Till tjugohundratalets deadline

Jag blev gjord av gift och blod
Fördömelse är vad jag förstod
Tevespel av tornets fall
Hemlandets säkerhet
Kunde döda oss alla

Min generation är noll
Jag klarade inte
Att bli en arbetarklass hjälte

Tjugohundratalets kollaps
En gång var jag förlorad och blev aldrig hittad
Jag tror jag förlorar
Det som finns kvar av mitt sinne
Till tjugohundratalets deadline

Vi är klass ´13
Född i eran av ödmjukhet
Vi är desperationen i förfallet
Uppfostrade av 1969 års skitstövlar

Mitt namn är inget
Den sedan länge förlorade sonen
Född fjärde juli
Uppfostrade i en era av hjältar och fångar
Som lämnade mig att dö eller leva

Jag är en nation
En arbetare av stolthet
Min skuld till status quo

Ärren på mina händer
Och medlen för att nå slutet
Är allt jag har att visa

Jag svalde min stolthet
Och kvävdes på min tro
Jag har gett mitt hjärta och min själ
Jag har brutit mina fingrar
Och ljugit genom mina tänder
Pelaren av skadebegränsning

Jag har varit vid kanten
Och jag har kastat blomsterbuketten
Av blommar som blivit kvar från graven
Jag satt i vänterummet
Slösade min tid med att
Vänta på domedagen

Jag prisar friheten
"Hörsamma friheten"
Är sången som stryper mig
Korsa inte linjen

Dröm, Amerika dröm
Jag kan inte ens sova
Från ljusets tidiga gryning

Ropa, Amerika ropa
Tro vad du ser
Från hjältar till fångar

Submetido por louise_FIN em Sábado, 23/06/2012 - 15:06
Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
Comentários