سه کلمه (3 Words)

Persa translation

سه کلمه

[Cheryl Cole]
توی کلوپ با یه مرد آشنا شدم
بهش گفتم که عاشقم

[Will.I.Am]
توی بار با یه دختر اشنا شدم
بهش گفتم که تو کی هستی

بهش گفتم که تو عشق زندگی من هستی و
یه روز قراره که همسر من بشی
و قراره که با هم صاحب چند تا بچه بشیم

[Cheryl Cole]
من به اون مرد گفتم که تو مرد رویاهای من هستی
تو منو از غرق شدن در این مسیرها نجات دادی
و می دونم که واقعا تا ابد با هم مب مونیم. تا ابد

[Chorus]
همون سه تا کلمه بودن که زندگی منو نجات دادن
پیچیده نبود, از قبل هم برنامه ریزی نشده بود
بی کلاس هم نبود, پسر من خیلی خوشحالم که موندی و ...

همون سه تا کلمه بودن که زندگی منو نجات دادن
پیچیده نبود, از قبل هم برنامه ریزی نشده بود
من خودمو وقف تو میکنم
پس فقط ادامه بده و اونو بگو...

I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی من هستی.(زندگی من-زندگی من

I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی من هستی.(زندگی من

[Will.I.Am]
می دونی که قلبمو داری
هیچ چیز نمی تونه هرگز مارو از هم جدا کنه

[Cheryl Cole]
می دونی که خیلی عاشقتم
هیچ چیز نمی تونه هرگز مارو از هم جدا کنه اوه

[Will.I.Am]
گفتم د-و-س-ت-ت د-ا-ر-م و خیلی عاشقتم دختر

[Together]
اونم گفت: م-ن-م هم-ی-ن-ط-و-ر
معلومه که منم عاشقتم پسر
پس چرا ما,ما
هنوز عاشقیم.

در میان پستی و بلندی ها
هرگز تسلیم نمی شیم
تا ابد ادامه می دیم هرگز تسلیم نمی شیم
و همه اینها شروع شد با...

[Cheryl Cole]
سه تا کلمه ان که زندگیمو نجات دادن
پیچیده نبودن.پیچیده نبودن. پیچیده نبودن. پیچیده نبودن

عزیزم این سه تا کلمه هستن که زندگیمو نجات دادن

[Chorus]
I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی منی. زندگی من

I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی منی. زندگی من

Submetido por leila_persian_girl em Domingo, 22/04/2012 - 10:47
Comentários do autor:

Beautiful! Smile

Agradeceu 2 vezes
Usuário
Armageddon684 anos 1 semana
Convidados agradeceram 1 vez
Comentários