Música Lea mushată armânâ

Romanian (Aromanian)

Lea mushată armânâ

La musheata armânâ,
La shopatlu din vali
Totna` când trec
Î`nhi fatsi mirachi mari.
(bis)

Oh lele le oh,
Multu î`nhi ti`am tu vreari
Oh lele le oh,
Dă`nhi si`unâ bâsheari!

Ah armâna mea,
Trup ca di fildanâ
Cum sâ`nhi fac s`tsâ spun
Pi suflit nhi`am nâ rana.
(bis)

Oh lele le oh,
Multu î`nhi ti`am tu vreari
Oh lele le oh,
Dă`nhi si`unâ bâsheari!

Ah armâna mea,
Voi s`tsâ dzâc shi`un zbor
Câ tora cu tini
Mini voi s`mi însor.
(bis)

Oh lele le oh,
Multu î`nhi ti`am tu vreari
Oh lele le oh,
Dă`nhi si`unâ bâsheari!

Mas vrei tini gione
S`hiu înveasta tau`
Hai la mini acasâ
Ca`s adrăm harau`!
(bis)

Oh lele le oh,
Numtâ s`nâ fâtsemu
Oh lele le oh,
Sh`mari cor s`adrămu!
(bis)

Submetido por Calusarul em Quinta-feira, 02/02/2012 - 18:44
Comentários do remetente:

Vídeo

See video
Traduções de "Lea mushată armânâ"
Por favor, ajuda a traduzir "Lea mushată armânâ"
Comentários