Du Far Goera Som Du Vill

Sueco

Du Far Goera Som Du Vill

Vad hade du väntat med
livet som varit,
du letade länge utan att se.
Förlåt för min rädsla, förlåt för min godhet,
jag borde satt gränser, det vet
jag så väl.
 
Ohohohoh...
 
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som lever inpå din själ.
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som bryr sig...
 
Dagar du hade med vänner omkring dig,
du minns det med glädje, du minns det med sorg.
För när du försvann och gick bort dig i natten,
vi hade på känn vi som följde på håll.
 
Allt du försökat, hur du nu levde,
i världar av smärta, i rum utan ljus.
Nåt borde sagt dig, hur mycket mera
av kärlek du missat i rädsla för svek.
 
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som lever inpå din själ.
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som bryr sig...
 
Ohohohoh...
 
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som lever inpå din själ.
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som lever inpå din själ.
Du får göra som du vill,
men aldrig förråda den,
som bryr sig...
 
Vad hade du väntat med livet som varit,
du letade länge utan att se.
Förlåt för min rädsla, förlåt för min godhet,
jag borde satt gränser, det vet jag så väl...
 
Última edição feita por HinKyto em Quarta-feira, 10/06/2015 - 22:52
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

Du Far Goera Som Du Vill

What have you waited for
life that has passed
you searched for a long time without seeing.
Forgive me my fear, forgive me my goodness,
I should've set boundaries, I know that..
so well
 
Ohohohoh...
 
You may do what you want
but you may never betray the one
who lives in your soul.
You may do what you want
but you may never betray the one
who cares...
 
Those days you had friends around you,
you remember it with happiness, you remember it with sadness.
Because when you disappeared and went away into the night,
we felt, we who followed in a distance
 
All you tried, however you lived
in the world of pain, in a room without light.
Someone should've told you how much more
you have lost in terms of love while you feared of being betrayed.
 
Submetido por rock n roll in bed em Sexta-feira, 01/01/2010 - 00:00
Mais traduções de "Du Far Goera Som Du Vill"
Sueco → Inglês - rock n roll in bed
Comentários