Música Selo moje, lepše od Pariza

Sérvio

Selo moje, lepše od Pariza

-------------------------------------------------------------------
Накривићу капу,родила ми њива;
ал' ће баћа,слатко,зимус да ужива.
Стигну руке,сељачке,пос'о да ураде;
стигну своју сељанчицу,по коси да гладе.
 
*Село моје, лепше од Париза;*
*лепо из далека, још лепше из близа.*
*На кући се оџак пуши,на тавану месо суши.*
*Ја сам сељак у срцу и души!*
*На кући се оџак пуши,на тавану месо суши.*
*Ја сам сељак у срцу и души!*
 
Чим започне ветар,образе да сече;
ја пршуту сецкам,касно до увече.
Грејем меку ракију,на сред огњишта;
љубим своју сељанчицу и не радим ништа.
 
-------------------<Рефрен * >------------------------------
 
Још устао нисам;а моје сељанче;
замирише кућу,мирисом/ем(м.р.) погаче.
Синоћ су ми прсти,њеном косом прошли;
бујају јој беле груди,к'о потоци надошли.
 
-------------------<Рефрен * >------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------...Крај.
 
Transliteration submitted by ЋИРА on Quarta-feira, 24/02/2016 - 16:24
Comentários do remetente:
За "баћу",као брата или не дај Боже,"бура-зен-гију" од "Гастоз-парочистача" флека са љуби-часто срећних теле-визија,може да буде,евентуално,проблематика код пресловљавања са "ошишане" латинице,код самога срца,да не би дошла у обзир изненадна "срча" од ударања.Париски модел "ко-муне" анархиста,од Царске Русије",са стаљинистичко-титоистичким "чисткама",уништио нам је село.Спаси+Бог,Истина!
Nakriviću kapu, rodila mi njiva
al' će baca slatko zimus da uživa stignu
ruke seljačke pos'o da urade
stignu
svoju seljančicu po kosi da glade
 
Refren
Selo moje, lepše od Pariza
lepo iz daleka, još lepše iz
bliza
na kući se odžak puši
na tavanu meso suši
ja sam seljak u srcu i duši
na kući se odžak puši
na tavanu meso suši
ja sam seljak u srcu i duši
 
Čim započne vetar obraze da seče
ja pršutu seckam
kasno do uveče
grejem meku rakiju
na sred ognjišta
ljubim svoju seljančicu i ne radim ništa
 
Selo moje, lepše od Pariza
lepo iz daleka, još lepše iz
bliza
na kući se odžak puši
na tavanu meso suši
ja sam seljak u srcu i duši
na kući se odžak puši
na tavanu meso suši
ja sam seljak u srcu i duši
 
Još ustao nisam, a moje
seljanče
zamiriše kuću mirisom
pogače
sinoć su mi prsti
njenom kosom prošli
bujaju joj bele grudi ko potoci nadošli
 
Selo moje, lepše od Pariza
lepo iz daleka, još lepše iz
bliza
na kući se odžak puši
na tavanu meso suši
ja sam seljak u srcu i duši
na kući se odžak puši
na tavanu meso suši
ja sam seljak u srcu i duši
ja sam seljak u srcu i duši
 
Submetido por Convidado em Domingo, 20/06/2010 - 03:44
Traduções de "Selo moje, lepše od Pariza"
Rade Jorović: Top 3
Comentários