Música Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה

Hebraico

Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה

Ha'el hatov bara otanu
K'mo sach'kanim bemachazeh
Bahatzagah hazo shelanu
Rak hu kove'a mah yihyeh

Et hatas'rit yado kotevet
Velanu yesh sipur muchan
Ani ehyeh ishah ohevet
Atah tihyeh li lechatan

Zeh kvar katuv sham bam'romim
Shenisha'er le'olamim
Gam ani gam atah
Kochavim shel ahavah

Zeh kvar katuv sham bam'romim
Shenisha'er le'olamim
Gam ani gam atah
Kochavim shel ahavah

Kol hachaim od lefaneinu
Anachnu rak bahat'chalah
Yesh ahavah g'dolah beineinu
Ken zohi ahavah g'dolah

Lanetzach emunim nishbanu
Ulevakesh mah od nuchal
She'Elokim yish'mor otanu
Usheyihyeh lanu mazal

Zeh kvar katuv...

Submetido por algebra em Quarta-feira, 29/02/2012 - 12:24

האל הטוב ברא אותנו
כמו שחקנים במחזה
בהצגה הזאת שלנו 
רק הוא קובע מה יהיה

את התסריט ידו כותבת
ולנו יש סיפור מוכן
אני יהיה אישה אוהבת
אתה תיהייה לי לחתן

זה כבר כתוב שם במרומים
שנישאר לעולמים 
גם אני גם אתה 
כוכבים של אהבה

זה כבר כתוב שם במרומים
שנישאר לעולמים 
גם אני גם אתה 
כוכבים של אהבה

כל החיים עוד לפנינו
אנחנו רק בהתחלה
יש אהבה גדולה בנינו 
כן זוהי אהבה גדולה

לנצח אמונים נשבענו
ולבקש מה עוד נוכל
שאלוקים ישמור אתנו 
ושיהיה לנו מזל

זה כבר כתוב שם במרומים...

Submetido por algebra em Quarta-feira, 29/02/2012 - 12:24
Last edited by Z4P4T3R on Domingo, 04/10/2015 - 11:17

Vídeo

See video
Traduções de "Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה"
Comentários