اذیت نمیشی (Acımayacak)

اذیت نمیشی

میخواسته شبو بره بیرون برقصه
خیلی بلندپروازه اما همونقد هم معصومه
چیکار میکنی، تا کجا میخوای فرار کنی؟
دختر خیلی باحاله منم که گردنم از مو نازکتر

اگه شانس داشته باشم خواستگارشم
یه بار بگه بیا دم در خونشونم

التماس لازمه؟
تعظیم لازمه؟
تو بخواه، من منتظرم
به لیستم هم اضافه میکنم

بیا بیا بیا خوشگلم
بیا بیا اذیت نمیشی
بیا بیا بیا خوشگلم
بیا اصلا اذیت نمیشی

پاشو بیا بیا بیا خوشگلم
بیا بیا اذیت نمیشی
بیا بیا بیا خوشگلم
قول میدم اذیت نمیشی

قلبت آه قلبت

Submetido por pouria_zada em Terça-feira, 21/02/2012 - 16:11
Original:
Agradeceu 11 vezes
Usuário
media-alone girl3 anos 15 semanas
Convidados agradeceram 10 vezes
Turco

Acımayacak

Video Lyrics
See video
Comentários