باید طبیعی بازی کنم (Act Naturally)

Tradução para Persa

باید طبیعی بازی کنم

اونها میخوان به من نقش بدند
میخوان از من یه ستاره ی بزرگ بسازند
قراره یه فیلم در مورد مردی بسازیم که غمگین و تنهاست
و من فقط باید طبیعی بازی کنم
 
خب,باهات شرط میبندم که یه ستاره ی بزرگ میشم
شاید یه اسکار هم ببرم
هیچوقت نمیتونی بگی که چه فیلمهایی از من ستاره ساختند
چون من میتونم نقشم رو خیلی خوب بازی کنم
 
خب امیدوارم که بیای و من رو توی فیلمهام ببینی
اون موقع میفهمم که بزرگ ترین احمق تاریخ رو
به خوبی میبینی
و من فقط باید طبیعی بازی کنم
 
ما یه فیلمنامه برای اون مردی که غمگین و تنهاست مینویسیم
همون مردی که به زانو در اومده و داره التماس میکنه
من این نقش رو بازی میکنم اما به توضیح کامل نیاز ندارم
من فقط باید طبیعی بازی کنم
 
خب,باهات شرط میبندم که یه ستاره ی بزرگ میشم
شاید یه اسکار هم ببرم
هیچوقت نمیتونی بگی که چه فیلمهایی از من ستاره ساختند
چون من میتونم نقشم رو خیلی خوب بازی کنم
 
خب امیدوارم که بیای و من رو توی فیلمهام ببینی
اون موقع میفهمم که بزرگ ترین احمق تاریخ رو
به خوبی میبینی
و من فقط باید طبیعی بازی کنم
 
Submetido por minuch em Sexta-feira, 22/06/2012 - 09:19
Agradeceu 2 vezes
Usuário
Convidado4 anos 20 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Inglês

Act Naturally

They're gonna put me in the movies
They're gonna make a big star out of me
We'll make a film about a man that's sad and lonely
And all I gotta do is act naturally
 
Well, I'll bet you I'm gonna be a big star
Might win an Oscar you can never tell
The movies gonna make me a big star
 

Mais

Por favor, ajuda a traduzir "Act Naturally"
Comentários