Винаги гледай откъм светлата страна на живота

Inglês

Always look on the bright side of life

Some things in life are bad
They can really make you mad
Other things just make you swear and curse.
When you're chewing on life's gristle
Don't grumble, give a whistle
And this'll help things turn out for the best...

And... always look on the bright side of life...
Always look on the light side of life...

If life seems jolly rotten
There's something you've forgotten
And that's to laugh and smile and dance and sing.
When you're feeling in the dumps
Don't be silly chumps
Just purse your lips and whistle - that's the thing.

And... always look on the bright side of life...
Always look on the light side of life...

For life is quite absurd
And death's the final word
You must always face the curtain with a bow.
Forget about your sin - give the audience a grin
Enjoy it - it's your last chance anyhow.

So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath

Life's a piece of shit
When you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you.

And always look on the bright side of life...
Always look on the right side of life...
(Come on guys, cheer up!)
Always look on the bright side of life...
Always look on the bright side of life...
(Worse things happen at sea, you know.)
Always look on the bright side of life...
(I mean - what have you got to lose?)
(You know, you come from nothing - you're going back to nothing.
What have you lost? Nothing!)
Always look on the right side of life...

Comentários do remetente:

(from wikipedia)

The song touched a chord with the British trait of stoicism and the 'stiff upper lip' in the face of disaster, and became immensely popular. When the destroyer HMS Sheffield was struck by an Exocet cruise missile on May 4, 1982 in the Falklands War, her crew sang it while waiting to be rescued from their sinking ship, as did the crew of HMS Coventry.

When Chapman died on October 4, 1989, the five remaining Python members, as well as Chapman's close relations, came together at his private funeral to sing "Always Look on the Bright Side of Life" as part of Idle's eulogy. In 2005, a survey by Music Choice showed that it was the third most popular song Britons would like played at their funerals.

See video
 Tentar alinhar
Búlgaro

Винаги гледай откъм светлата страна на живота

Понякога нещата в живота са неприятни,
Могат направо да те подлудят.
Други неща те карат да кълнеш и да псуваш,
Докато пиеш горчивата чаша на живота*.
Не мърмори, подсвирквай си
И това ще помогне нещата да се обърнат към по-добро.

И винаги гледай откъм светлата страна на живота
Винаги гледай откъм светлата страна на живота

Ако живота изглежда ужасно жесток,
Значи има нещо, което си забравил
И това е да се смееш и усмихваш и танцуваш и пееш.
Когато се чувстваш захвърлен,
Не бъди глупав загубеняк.
Просто свий устни и подсвирквай – това е начина.

И винаги гледай откъм светлата страна на живота
Винаги гледай откъм светлата страна на живота

Понеже животът е достатъчно абсурден,
А смъртта има последната дума,
Винаги трябва да посрещаш финалната завеса с поклон.
Забрави за греха си - дай на публиката усмивка,
Наслаждавай й се - така или иначе това е последният ти шанс.

Затова винаги гледай откъм светлата част на смъртта,
Точно преди да изпуснеш последния си дъх.

Животът е като едно лайно
Когато го погледнеш.
Животът е смях, а смъртта е шега, вярно е
Ще видиш, че всичко е шоу.
Продължавай да ги караш да се смеят, докато си тръгваш,
Само не забравяй, че накрая ще се смеят на теб.

И винаги гледай откъм светлата страна на живота
Винаги гледай откъм правилната страна на живота
(Хайде, пичове, радвайте се!)
Винаги гледай откъм светлата страна на живота
Винаги гледай откъм светлата страна на живота
(Лошите неща се случват в морето, нали знаете)
Винаги гледай откъм светлата страна на живота
(Искам да кажа – какво имате да губите?)
(Знаете, че идвате от нищото и ще отидете в нищото.
Какво сте загубили? Нищо!)
Винаги гледай откъм правилната страна на живота

Submetido por kdravia em Sexta-feira, 04/05/2012 - 16:14
Comentários do autor:

* буквално - Докато гризеш хрущяла на живота

Agradeceu 2 vezes
Usuário
kakapena1 ano 50 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
0
Seus pontos: Nenhum
Por favor, ajuda a traduzir "Always look on the bright side of life"
Comentários