Eşti singură în noaptea asta? (Are You Lonesome Tonight?)

Inglês

Are You Lonesome Tonight?

Are you lonesome tonight,
do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day
When I kissed you and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

I wonder if you're lonesome tonight
You know someone said that the world's a stage
And each must play a part.
Fate had me playing in love you as my sweet heart.
Act one was when we met, I loved you at first glance
You read your line so cleverly and never missed a cue
Then came act two, you seemed to change and you acted strange
And why I'll never know.
Honey, you lied when you said you loved me
And I had no cause to doubt you.
But I'd rather go on hearing your lies
Than go on living without you.
Now the stage is bare and I'm standing there
With emptiness all around
And if you won't come back to me
Then make them bring the curtain down.

Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

Submetido por firooze68 em Segunda-feira, 24/12/2012 - 22:51
 Tentar alinhar
Romeno translation

Eşti singură în noaptea asta?

Eşti singură în noaptea asta, ţi-e dor de mine în noaptea asta?
Îţi pare rău că ne-am înstrăinat?
Amintirile tale fug către o zi însorită mai luminoasă
Când te-am sărutat şi ţi-am spus „Iubito”?
Scaunele din holul tău par goale şi pustii?
Te uiţi îndelung la treptele din pragul uşii tale şi-ţi închipui că eu sunt acolo?
Ţi-e inima plină de durere, să mă întorc iar?
Spune-mi, dragă, eşti singură în noaptea asta?

Mă-ntreb dacă eşti singură în noaptea asta,
Ştii că cineva a spus că lumea e o scenă
Şi fiecare are rolul său.
Soarta m-a pus să joc în iubire cu tine ca iubita mea
Actul întâi a fost când ne-am cunoscut, pentru mine a fost dragoste la prima vedere
Ţi-ai citit replicile atât de isteţ şi nu ţi-a scăpat nici un semn
Apoi a venit actul II, păreai să te schimbi şi te purtai ciudat
Şi nu voi şti niciodată de ce.
Scumpo, ai minţit când ai zis că mă iubeşti
Şi eu nu am avut nici un motiv să mă îndoiesc de tine
Dar mai degrabă aş continua să-ţi ascult minciunile
Decât să continui să trăiesc fără tine.
Acum scena e goală şi eu stau aici
Cu pustietatea înconjurându-mă,
Şi dacă nu te întorci la mine,
Atunci fă-i să lase cortina.

Ţi-e inima plină de durere, să mă întorc iar?
Spune-mi, dragă, eşti singură în noaptea asta?

Submetido por licorna.din.vis em Sábado, 30/06/2012 - 18:28
Agradeceu 2 vezes
Convidados agradeceram 2 vezes
Comentários