خسته از عشق (ask yorgunu)

خسته از عشق

نگاه کن قلبم تکه تکه شده
همین طور روزهای گذشته
هر تکه اش یه طرف افتاده
برای تو مهم نیست اگه من چیزهایی که تو جاگذاشتی رو پاک کنم
نگاه کن این دنیا به هیچکس رحم نمیکنه
ای وای
گفتند که تو دروغ بودی
منو خیلی دوست داشتی
تو هم مثل من از عشق خسته بودی
مثل اینکه یه قصه بودی
گاهی بودی گاهی نبودی

Submetido por firooze68 em Terça-feira, 10/07/2012 - 22:33
Original:
Agradeceu 15 vezes
Convidados agradeceram 15 vezes
Turco

ask yorgunu

Mais traduções de "ask yorgunu"
Turco → Persa - firooze68
Comentários