دور از من (Away from me)

Tradução para Persa

دور از من

Versões: #1#2
نفسمو حبس میکنم
همونطور که زندگی شروع میکنه به باج گرفتن
پشت یه لبخند پنهان میشم
همونطور که این نقشه ی عالی نقش بر آب میشه
اما وای,خدا حس میکنم بهم دروغ گفتن
تمام ایمانم رو توی چیزایی که به دست آوردم گم کردم
و من
 
قسمت همخوانی
من بیدار شدم تا خودمو پیداکنم
میون تموم سایه هایی که خودم به وجود آوردم
میخوام توی تو گم بشم
(دور از جایی که به وجود آوردم)
منو از خودم دور نمیکنی؟
 
سینه خیز توی این دنیا
همونطور که بیماری توی رگهام جاری میشه
به درونم نگاه میکنم
اما قلبم تغییر کرده
نمیتونم اینطوری پیش برم
از چیزی که هستم بیزارم
 
قسمت همخوانی
 
توی یه دنیای مرده گم شدم
به یه چیز بهتر میرسم
دروغی که توش زندگی میکنم برام خیلی کسل کننده شده
 
قسمت همخوانی
 
Submetido por minuch em Quinta-feira, 08/03/2012 - 04:46
Agradeceu 2 vezes
Usuário
edris10005 anos 3 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Inglês

Away from me

UsuárioPostado à
edris10005 anos 3 semanas
5
Comentários