News (Balita )

Filipino

Balita

Chorus:
lapit mga kaibigan at makinig kayo
ako'y may dala dalang balita galing sa bayan ko
nais kong ipamahagi ang mga kwento at
ang mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipiinangako
I
Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo
May mga lorong di makalipad nasa hawlang ginto
may mga puno walang dahon
mga pusong di makakibo
sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipiinangako

II
mula ng makita ko ang lupang ito
nakita ko rin ng munting apoy sa puso ng tao
ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago,
ngayon ang puso'y may takot sa lupang pinangako

(repeat chorus)

III
dati rati ang mga bukid ay kulay ginto
dati rati'y ang mga ibon sinlaya ng tao
dati rati ay katahimikan, ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo

IV
ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo
patakan n'yo ng luha ang apoy sa kanyang puso
dinggin n'yo ang mga sigaw ng mga puso
ng taong una n'yong dadamhing kapilang sa inyo

V
duul mga kaigsuunan nugpaminaw kamo
duna koy dala nga mga balita gikan sa banwa ko
gusto nga i pahibalo ang mga istorya nga nagagahitabu sa banwagisa na to

 Tentar alinhar
Inglês translation

News

Chorus:
Come near, my friends, and listen
I am bringing news from my land
I want to share the stories
And the events unfolding in the promised land

I
The land I came from is stained with blood
Parrots that couldn't fly, trapped in cages of gold
There are trees with no leaves
And hearts that couldn't react
to the events unfolding in the promised land

II
Ever since I saw this land
I also saw the little flame inside people's hearts
Feeded by the rottenness until it burns
And now the heart fears the promised land

(repeat chorus)

III
There was a time when the fields where colored gold
There was a time when the birds where as free as people
There was a time when silence was the music that lulled the innocent children to sleep

IV
Now the promised land is pleadins
Extinguish the fires in its heart with your tears
Listen to the heart's screams
Of the person you first felt as part of you

V
(NOTE: The fifth verse is in another local language. I believe it's in Cebuano, a language spoken in the Southern part of the Philippines. Unfortunately, I only know Tagalog and neither understand nor speak Cebuano so, sorry about that.)

Submetido por Convidado em Sexta-feira, 27/11/2009 - 14:42
Comentários