Burn South Africa (Brand Suid Afrika)

africâner

Brand Suid Afrika

Vir jou is daar nog messe wat wag,
In die bosse buite jou huis in die nag,
Ons sal mos veilig wees, ons sal mos veilig wees,
Ons hou ons gewetens skoon en sluit toe die deur

Ons het petrol gevat
En ons het al ons brûe afgebrand
Voor dat ons aan die anderkant was
En ek besef nou
En ek besef nou eers

Bloed en yster, bloed en grond
Bloed en olie, bloed en grond
Bang en lui en desperaat
Daars niks nuuts onder die son nie
En in die skaduwee brand Suid-Afrika

Wat weet ek van eerlik wees?
My gewete syfer deur
My wakker lewe is deur die ou man se geheue
En ek besef nou
En ek besef nou eers

Bloed en yster, bloed en grond
Bloed en olie, bloed en grond
Bang en lui en desperaat
Daars niks nuuts onder die son nie
En in die skaduwee brand Suid-Afrika

En ek besef nou
en ek besef nou eers
Die Ossewa Brandwag
het gisteraand die munisipaliteit opgeblaas

Bloed en yster, bloed en grond
Bloed en olie, bloed en grond
Bang en lui en desperaat
Daars niks nuuts onder die son nie
En in die skaduwee brand Suid-Afrika

En ons vir jou
En ons vir jou

Landmyne van skuldgevoelens
in 'n eenman konsentrasiekamp
jy kla oor die toestand van ons land
wel fokken doen iets daaromtrent
Brand Suid-Afrika

Submetido por Strelok em Terça-feira, 31/05/2011 - 08:11
 Tentar alinhar
Inglês translation

Burn South Africa

There are knives waiting for you
In the bushes outside your house in the night
We should be safe, we should be safe
We keep our conscience clear and lock the door

We took petrol
And we burned all our bridges
Before we reached the other side
And I realize now
And I realize only now

Blood and iron, blood and ground
Blood and oil, blood and ground
Scared and lazy and desperate
There's nothing new under the sun
And in the shadows, South Africa is burning

What do I know about being honest?
My conscience filters through
My waking life is that of old man's memories
And I realize now
And I realize only now

Blood and iron, blood and ground
Blood and oil, blood and ground
Scared and lazy and desperate
There's nothing new under the sun
And in the shadows, South Africa is burning

And I realize now
And I realize only now
The Ossewabrandwag
Blew up the municipality last night

Blood and iron, blood and ground
Blood and oil, blood and ground
Scared and lazy and desperate
There's nothing new under the sun
And in the shadows, South Africa is burning

And us for you
And us for you

Landmines of guilt
In a one-man concentration camp
You moan about the condition of our country
Well fucking do something about it
Burn South Africa

Submetido por Strelok em Terça-feira, 31/05/2011 - 08:11
Agradeceu 9 vezes
Convidados agradeceram 9 vezes
Mais traduções de "Brand Suid Afrika"
africâner → Inglês - Strelok
Comentários