وحشتناک (Creep)

Inglês

Creep

When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
 
You float like a feather
In a beautiful world
I wish I was special
You're so fucking special
 
But I'm a creep, I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here
 
I don't care if it hurts
I want to have control
I want a perfect body
I want a perfect soul
 
I want you to notice
When I'm not around
You're so fucking special
I wish I was special
 
But I'm a creep, I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here
 
She's running out the door
She's running
She runs,runs,runs,runs
Runs
 
Whatever makes you happy
Whatever you want
You're so fucking special
I wish I was special
 
But I'm a creep, I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here
 
Submetido por sleipnir em Domingo, 18/09/2011 - 15:42
Última edição feita por Zolos em Domingo, 22/01/2017 - 17:22
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

وحشتناک

Versões: #1#2#3#4
وقتی قبلا اینجا بودی
نمی تونستم توی چشمات نگاه کنم
تو مثل یک فرشته ای
پوستت منو به گریه می اندازه
 
تو مثل یک پر شناوری
در یک دنیای زیبا
و آرزو می کنم که خاص بودم
تو واقعا خاصی
 
من غیر عادیم من وحشتناکم
من چه غلطی اینجا دارم میکنم؟
من متعلق به اینجا نیستم
 
اهمیت نمیدم اگر آسیبی بزنه
من میخوام کنترل داشته باشم
من یک جسم کامل می خوام
من یک روح کامل می خوام
 
من می خوام بهت تذکر بدم که
وقتی من در این حدود نیستم
تو واقعا خاصی
آرزو می کنم که خاص بودم
 
من غیر عادیم من وحشتناکم
من چه غلطی اینجا دارم میکنم؟
من متعلق به اینجا نیستم
 
اون باز داره میره
تموم میشه
اون داره تموم می شه
.. داره می ره
 
هر چی تورو خوشحال می کنه
هر چی تو بخای
تو واقعا خاصی
کاشکی منم خاص بودم
 
من غیر عادیم من وحشتناکم
من چه غلطی اینجا دارم میکنم؟
من به اینجا تعلق ندارم
 
Submetido por esther_ster em Sábado, 26/05/2012 - 20:17
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 vote)
Comentários