جنایی (Criminal)

Inglês

Criminal

He is a hustler, he's no good at all
He is a loser, he's a bum-bum-bum-bum
He lies, he bluffs, he's unreliable
He's is a sucker with a gun-gun-gun-gun
 
I know you told me I should stay away
I know you said he's just a dog astray-ay
He is a rebel with a tainted heart
And even I know this ain't smart
 
But, mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mamma, please don't cry, I will be all right
All reason aside, I just can't deny, I love that guy
 
He is a villain by the devil's law
He is a killer just for fun-fun-fun-fun
That man's a snitch, he's unpredictable
He's got no conscious, he got none-none-none-none
 
Oh-oh... I kno-ow...
Should've let go, but no
'Cause he's a rebel with a tained heart
And even I know this ain't smart
 
But, mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama, please don't cry, I will be all right
All reason aside, I just can't deny, I love that guy
 
And he's got my name
Tattooed on his arm , his lucky charm
So I guess it's okay
He's with me
And we hear people talk (people talk)
Trying to make remarks, keep us apart
But I don't even hear
I don't care
 
'Cause, mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama, please don't cry, I will be all right
All reason aside, I just can't deny, I love that guy
 
Mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama, please don't cry, I will be all right
All reason aside, I just can't deny, I love that guy
 
Submetido por ang em Segunda-feira, 10/10/2011 - 02:09
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

جنایی

جنایی
او یک کلاه برداره ، او هیچ وقت خوب نیست
او بازنده است، او ولگرد و مفتخور است، ادم بیکاره و مهمل ادم بیکار و تنبل
او دروغگو است، او بلوف زن است، او را غیر قابل اعتماد است
او یک حیوان با تفنگ و اسلحه است تفنگ تفنگ
 
من می دانم که شما میگین که من باید ازش دور بشم
من می دانم که شما میگین که او فقط یک سگ گمراه
او یک شورشی با قلب آلوده است
و من زمانی این را میفهمم که خیلی دیر شده
 
اما ، مادرم ، من عاشق یک مجرم هستم
و در عشق هیچی منطقی نیست، آن فیزیکی است
ماما، گریه نکن، حق با منه
همه چیز به کنار ، من نمتوانم که انکار کنم،من اون یارو رو دوست دارم
 
او از نظر تبه قانون ، شیطان است
او ادم میکشه فقط برای سرگرمی سرگرمی سرگرمی سرگرمی
اون یک دله دزده، او را غیر قابل پیش بینیه
اون هیچی نمیفهمه، هیچی، هیچی، هیچی
 
اوه اوه... انسان پست - اوه
باید برم، اما نه
'علت شورشی بودن اون با قلب آلوده
و من زمانی این را میفهمم که خیلی دیر شده
 
اما ، مادر ، من عاشق یک مجرم هستم
و در عشق هیچی منطقی نیست، آن فیزیکی است
مادر ، گریه نکن، حق با من است
همه چیز به کنار ، من نمتوانم که انکار کنم،من اون یارو رو دوست دارم
 
و او اسم من رو
خالکوبی کرده روی بازوش، طلسم خوش شانس خود را
بنابراین من حدس می زنم این خوبه
او با من است
و ما می شنویم که مردم بحث میکنن (بحث مردم)
تلاش میکنن ما را از هم دور کنن
اما من نمیشنوم
من اهمیتی نمی دهم
 
علت اینه که ، مادر ، من عاشق یک مجرم هستم
و در عشق هیچی منطقی نیست، آن فیزیکی است
مادر ، گریه نکن، حق با من است
همه چیز به کنار ، من نمتوانم که انکار کنم ، من اون یارو رو دوست دارم
 
مامان، من عاشق یک مجرم هستم
و در عشق هیچی منطقی نیست، آن فیزیکی است
مادر ، گریه نکن، حق با من است
همه چیز به کنار ، من نمتوانم که انکار کنم ، من اون یارو رو دوست دارم
 
Submetido por aidin0261 em Quarta-feira, 14/12/2011 - 09:37
Comentários