نه، باور نمی کنم (La Ma Saddeg)

Persa translation

نه، باور نمی کنم

نه باور نمی کنم هر چی بین ما بوده تموم بشه
نه باور نمی کنم خداحافظی ام کنی ورهام کنی
 
یعنی مسافری؟ مهاجری؟
ومن(تنها) با قلب شکسته ام بمانم؟
 
نه باور نمی کنم این عشرت والفت به
این زودی بر باد رود
 
نه باور نمی کنم لبخند از لب هایمان جدا شود(برود
واشک از چشم هایمان فرو رود (ریخته شود
 
Submetido por aref1989 em Sexta-feira, 18/05/2012 - 18:06
Árabe

La Ma Saddeg

la masedeg beny o benek kolshy yroo7..la ma sedeg jay twed3ny o troo7..
 
y3ny msafer y3ny mhajer? wana o gelby nekser kha6er la ma sedeg..
 

Mais

Mais traduções de "La Ma Saddeg"
Árabe → Persa - aref1989
Comentários