Rain

Checo

Déšť

Začít znova? Prozkoumat zvláštní svět?
Snášet slova, číst je jen v myšlenkách?
Sedím sama, sny bdím v představách

Tolik přání bych chtěla splnit tam všem
mám je vyslovit? Nechci být pro smích jen,
příběh dlouhý, smutně neskončí...

Noc se blíží, víčka se zavírám.
Sny se plíží, otázky otvírám,
Po čem touží? Zda se bouří?

Umí počítat, mají na sladké chuť?
Znají Shakespeara? Mně to zajímá..
Hlad a špína -odpověd' jediná!

Déšť smyje to zlé,
a pamet' čistá,
rozzáří ten úsměv na který čekám.
Pláč, v dáli se ztrácí,
oči mi řeknou : Thank You…

Chci je poznat, pohladit, říct Ahoj!
s černou kůží porovnat bílou svou,
Poznat krásu, jiné planety...

Každý z nás tuší, viděl to v novinách.
Na portrétech nemoc s bídou se střídá..
sejde s očí, sejde z mysli...

Déšť smyje to zlé,
a pamet' čistá,
rozzáří ten úsměv na který čekám.
Pláč, v dáli se ztrácí,
oči mi řeknou: Thank You…

Mám v nás víru!
Doufám ve změnu..
Běž za svým cílem a budeš rád!
Mám v nás víru!
Doufám ve změnu..
Běž za svým cílem a budeš rád!

Déšť smyje to zlé,
a pamet' čistá,
rozzáří ten úsměv na který čekám.
Pláč, v dáli se ztrácí,
oči mi řeknou: Thank You…

Déšť smyje to zlé
Oči mi řeknou: Thank You…

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Inglês

Rain

Start all over again? Explore a strange world?
Endure words, only read them in my thoughts?
Im sitting alone, dreaming awake in imagination

So many wishes I wish I could fulfill for all of them there
Should I say them loud? Don't wanna be ridiculous
a long story, no unhappy end...

Night is approaching, I close my eyelids
Dreams crawling in, opening questions
What are they longing for? If they are rebelling?

Can they count? Do they like sweets?
Do they know Shakespeare? I am interested..
Hunger and dirt- the only answer!

Rain will wash away the evil,
and a clean memory
will make shine the smile I'm waiting for.
Cry disappearing in the distance
eyes will tell me: Thank you...

I wanna know them, hug them, say Hello!
Compare black skin to my white
See the beauty, other planets...

Every one of us can sense it, has seen it in newspapers.
Portraits of disease taking turns with misery...
Out of sight, out of mind...

Rain will wash away the evil,
and a clean memory
will make shine the smile I'm waiting for.
Cry disappearing in the distance
eyes will tell me: Thank you...

I have faith in us!
I hope for a change..
Chase your goal and you'll be glad!
I have faith in us!
I hope for a change..
Chase your goal and you'll be glad!

Rain will wash away the evil,
and a clean memory
will make shine the smile I'm waiting for.
Cry disappearing in the distance
eyes will tell me: Thank you...

Rain will wash away the evil,
eyes will tell me: Thank you...

Submetido por Fio em Segunda-feira, 02/08/2010 - 23:21
Comentários do autor:

Tried to translate as literally as possible, which makes the english version sound a bit awkward, but hey - her poetry is in fact very animated for the czech language as well! Smile

4.5
Seus pontos: Nenhum Média: 4.5 (2 votos)
Mais traduções de "Déšť"
Checo → Inglês - Fio
4.5
UsuárioPostado à
dobrovolsky4 anos 6 semanas
5
purplelunacy4 anos 33 semanas
4
Comentários
purplelunacy     agosto 3rd, 2010

Thank you A LOT ! xoxo