Немој да се грижиш (Don't Bother)

Inglês

Don't Bother

She's got the kind of look that defies gravity
She's the greatest cook
And she's fat free
 
She's been to private school
And she speaks perfect French
She's got the perfect friends
Oh isn't she cool
 
She practices Tai Chi
She'd never lose her nerve
She's more than you deserve
She's just far better than me
 
Hey Hey
 
So don't bother
I won't die of deception
I promise you won't ever see me cry
Don't feel sorry
 
And don't bother
I'll be fine
But she's waiting
The ring you gave to her will lose its shine
So don't bother, be unkind
 
I'm sure she doesn't know
How to touch you like I would
I beat her at that one good
Don't you think so?
 
She's almost 6 feet tall
She must think I'm a flea
I'm really a cat you see
And it's not my last life at all
 
Hey Hey
 
So don't bother
I won't die of deception
I promise you won't ever see me cry
Don't feel sorry
 
Don't bother
I'll be fine
But she's waiting
The ring you gave to her will lose its shine
So don't bother, be unkind
 
For you, I'd give up all I own
And move to a communist country
If you came with me, of course
And I'd file my nails so they don't hurt you
And lose those pounds, and learn about football
If it made you stay, but you won't, but you won't
 
So don't bother,
I'll be fine, I'll be fine, I'll be fine, I'll be fine
Promise you won't ever see me cry
 
And after all I'm glad that I'm not your type
Promise you won't ever see me cry
 
Don't bother,
I'll be fine, I'll be fine, I'll be fine, I'll be fine
Promise you won't ever see me cry
 
And after all I'm glad that I'm not your type
Promise you won't ever see me cry
 
Submetido por shakiloca em Quarta-feira, 27/10/2010 - 21:36
Última edição feita por atheros em Sábado, 01/10/2016 - 20:36
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Macedônio

Немој да се грижиш

Таа има поглед кој и пркоси на гравитацијата
Таа е најдобра готвачка
И таа е слаба
 
Таа одела во приватно училиште
Таа зборува совршен француски
Таа има совршени пријатели
Ох, нели е таа cool?
 
Таа вежба Таи Чи
Никогаш не губи нерви
Таа е повеќе одошто ти заслужуваш
Таа е многу подобра од мене
 
Еј, еј
 
Немој да се грижиш
Нема да умрам од очај
Ти ветувам нема да ме видиш како плачам
Не ме жали
 
И немој да се грижиш
Ќе бидам добро
Но таа чека
Прстенот кој и го даде ќе го изгуби својот сјај
Немој да се грижиш, биди нељубезен
 
Сигурна сум таа не знае
Како да те допира, како јас
Во тоа сум подобра од неа
Не мислиш така?
 
Таа е висока скоро 1.80
Сигурно мисли дека јас сум мала како болва
Но јас сум мачка, гледаш
И ова не е мојот последен живот, воопшто
 
Еј, еј
 
Немој да се грижиш
Нема да умрам од очај
Ти ветувам нема да ме видиш како плачам
Не ме жали
 
И немој да се грижиш
Ќе бидам добро
Но таа чека
Прстенот кој и го даде ќе го изгуби својот сјај
Немој да се грижиш, биди нељубезен
 
За тебе, ќе се откажам од се што имам
Ќе се преселам во комунистичка земја
Ако дојдеш со мене, се разбира
Би ги сечела ноктите за да не те повредат
Би ослабела некој килограм, би научила по нешто за фудбалот
Ако тоа те натера да останеш, но ти не остануваш, не
 
Затоа немој да се грижиш
Ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро
Ти ветувам никогаш нема да ме видиш како плачам
 
Затоа немој да се грижиш
Ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро
Ти ветувам никогаш нема да ме видиш како плачам
 
Затоа немој да се грижиш
Ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро, ќе бидам добро
Ти ветувам никогаш нема да ме видиш како плачам
 
Submetido por KaterinaMKD em Domingo, 25/03/2012 - 11:44
Comentários