Doris Dragovic

Doris Dragovic.jpg
LetrasTraduçõesPedidos
Dajem ti srce Croata 
Dajem ti srce
Inglês
Polonês
Russo
Hej Jugosloveni Croata Inglês
Polonês
Russo
Ja noćas umirem Croata 
Najveći hitovi (1986-1990)
Inglês
Polonês
Russo
Jedini Croatian (dalmatian dialect) 
The Platinum Collection
Croata
Polonês
Russo
Koga ljubiš sad Croata Inglês
Polonês
Russo
Krivi Ljudi Croata 
Malo Mi Za Sriću Triba
Inglês
Polonês
Russo
Lice Croata Inglês
Polonês
Russo
Malo Mi Za Sricu Triba Croatian (dalmatian dialect) Croata
Inglês
Polonês
Russo
Maria Magdalena Inglês
Marija Magdalena Croata 
Krajem Vijeka
Inglês
Polonês
Meine Sehnsucht Alemão
Moja jube, lipi cvite Croatian (dalmatian dialect) Inglês
Polonês
Russo
Moram Croata 
The Platinum Collection
Inglês
Ne Budite Me Danas Croata Bielorusso
Inglês
Polonês
Russo
Necu propast ja CroataInglês
Polonês
Ni Da Mora Nestane Croata 
The Platinum Collection
Ni rici Croatian (dalmatian dialect) Polonês
Russo
O meni ce pricat potiho Croata Polonês
Oprosti Croata Georgiano
Inglês
Polonês
Oprosti mi Croata Inglês
Polonês
Russo
Ovo je naša krv Croata 
Baklje Ivanjske
Polonês
Russo
Pjevaj srce moje Croata Georgiano
Inglês
Polonês
Robujem CroataInglês
Šakom O Stol Croata 
The Platinum Collection
Sedam mora, sedam gora Croata 
Rođendan u Zagrebu
Polonês
Srce mi je uvijek tamo gdje si ti Croata Polonês
Russo
Šta će mi sve kad nema tebe Croata Polonês
Što Je To Od Mene Ostalo Croata 
The Platinum Collection
Inglês
Sudnji Dan Croata 
The Platinum Collection
Polonês
Ti si covjek za mene Croata Inglês
Polonês
Polonês
Russo
Ti si mi sve na svijetu Croata Polonês
Ti si moja ljubav stara Croata Inglês
Polonês
To Croata 
The Platinum Collection
Inglês
Vive la douleur Francês
Željo moja Croata Inglês
Polonês
Zemlja I Stina Croatian (dalmatian dialect) 
The Platinum Collection
Comentários