به رویاهات ادامه بده (Dream On)

Tradução para Persa

به رویاهات ادامه بده

Versões: #1#2
هر وقت به آینه نگاه میکنم
خط های روی صورتم رو می بینم که هر روز واضح تر می شن
گذشته رفته
سپری شدن گذشته مثل سپری شدن زمان بین غروب خورشید تا طلوع خورشید بود
آیا این واقعیت نیست؟
هرکسی باید در طول زندگی چیزهایی رو از دست بده
 
آره، من میدونم که هیچ کس نمیدونه زندگی از کجا اومده و به کجا میره
میدونم که هرکسی گناه میکنه
تو باید شکست بخوری تا بفهمی چجوری باید برنده بشی
 
نصف زندگی من در صفحات کتابها سپری شد
در حالی که زندگی میکردم و از احمق ها و عاقل ها درس یاد می گرفتم
تو میدونی که این درسته
که همه ی کارهات دوباره به تو برمی گرده
 
با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
 
آره، با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
 
(به رویاهات ادامه بده (3
اونقدر به اونها ادامه بده تا به واقعیت تبدیل بشن
(به رویاهات ادامه بده (3
اونقدر به اونها ادامه بده تا به واقعیت تبدیل بشن
(به رویاهات ادامه بده (3
(به رویاهات ادامه بده (2
(به رویاهات ادامه بده (2
 
با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
 
با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
با من بخون، این فقط برای امروزه
 
Submetido por Adrina_Muller em Terça-feira, 09/08/2011 - 10:55
Agradeceu 11 vezes
Usuário
N.F.19 semanas 3 dias
Convidados agradeceram 10 vezes
Inglês

Dream On

UsuárioPostado à
Miley_Lovato5 anos 16 semanas
5
Comentários