به رویاهات ادامه بده (Dream On)

Persa translation

به رویاهات ادامه بده

هر وقت به آینه نگاه میکنم
خط های روی صورتم رو می بینم که هر روز واضح تر می شن
گذشته رفته
سپری شدن گذشته مثل سپری شدن زمان بین غروب خورشید تا طلوع خورشید بود
آیا این واقعیت نیست؟
هرکسی باید در طول زندگی چیزهایی رو از دست بده
 
آره، من میدونم که هیچ کس نمیدونه زندگی از کجا اومده و به کجا میره
میدونم که هرکسی گناه میکنه
تو باید شکست بخوری تا بفهمی چجوری باید برنده بشی
 
نصف زندگی من در صفحات کتابها سپری شد
در حالی که زندگی میکردم و از احمق ها و عاقل ها درس یاد می گرفتم
تو میدونی که این درسته
که همه ی کارهات دوباره به تو برمی گرده
 
با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
 
آره، با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
 
(به رویاهات ادامه بده (3
اونقدر به اونها ادامه بده تا به واقعیت تبدیل بشن
(به رویاهات ادامه بده (3
اونقدر به اونها ادامه بده تا به واقعیت تبدیل بشن
(به رویاهات ادامه بده (3
(به رویاهات ادامه بده (2
(به رویاهات ادامه بده (2
 
با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
 
با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
با من بخون، این فقط برای امروزه
 
Submetido por Adrina_Muller em Terça-feira, 09/08/2011 - 10:55
Agradeceu 10 vezes
Convidados agradeceram 10 vezes
UsuárioPostado à
Miley_Lovato4 anos 47 semanas
5
Comentários