Pocítiť (Feel)

Inglês

Feel

Come and hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given
I sit and talk to God
And he just laughs at my plans
My head speaks a language
I don't understand
 
I just wanna feel
Real love feel the home that I live in
Cos I got too much life
Running through my veins
Going to waste
I don't wanna die
But I ain't keen on living either
Before I fall in love
I'm preparing to leave her
 
Scare myself to death
That's why I keep on running
Before I've arrived
I can see myself coming
I just wanna feel
Real love feel the home that I live in
Cos I got too much life
Running through my veins
Going to waste
And I need to feel
Real love and the love ever after
I can not get enough
 
I just wanna feel
Real love feel the home that I live in
I got too much love
Running through my veins
To go to waste
 
I just wanna feel
Real love and the love ever after
There's a hole in my soul
You can see it in my face
It's a real big place
 
Come and hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given
Not sure I understand
Not sure I understand
Not sure I understand
Not sure I understand
 
Submetido por Ginada em Sábado, 13/11/2010 - 20:32
Última edição feita por Miley_Lovato em Domingo, 24/04/2016 - 22:19
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Eslovaco

Pocítiť

Poď a chyť ma za ruku
Chcem kontakt so živými
Neistý že či chápem
Túto rolu ktorá mi bola pridelená
Sadol som si a rozprával som sa s Bohom
A on sa iba smial mojim plánom
Moja hlava hovorí jazykom
Ktorému nerozumiem
 
Ja len chcem pocítiť
Naozajstnú lásku, cítiť domov kde žijem
Pretože mám mnoho života
Kolujúceho cez moje žili
Ktorý vyjde nazmar
Nechcem umrieť
Ale na živote taktiež netrvám
Predtým než sa zamilujem
Pripravujem sa že ju opustím
 
Vystraším sa smrť
Preto som neustále na úteku
Predtým než dorazím
Vidím sa ako prídem
Ja len chcem pocítiť skutočnú lásku
Naozajstnú lásku, cítiť domov kde žijem
Pretože mám mnoho života
Kolujúceho cez moje žili
Ktorý vyjde nazmar
A ja potrebujem cítiť
Skutočnú lásku a lásku na vždy
Nemôžem dostať dosť
 
Ja len chcem pocítiť
Skutočnú lásku, cítiť domov kde žijem
Pretože mám mnoho života
Kolujúceho cez moje žili
Ktorý vyjde nazmar
 
Ja len chcem pocítiť
Naozajstnú lásku a lásku na vždy
Je tam diera v mojej duši
Môžeš to vidieť na mojej tvári
Je to naozaj veľké miesto
 
Poď a chyť ma za ruku
Chcem kontakt so živými
Neistý či chápem
Túto rolu ,ktorú som dostal
Neistý či chápem
Neistý či chápem
Neistý či chápem
Neistý či chápem
 
Submetido por Domi Nika em Terça-feira, 29/11/2011 - 09:27
Robbie Williams: Maiores 6
Comentários