Треска (вълнение, вълнувам се) [ Fever ]

Inglês

Fever

Never know how much I love you
Never know how much I care
When you put your arms around me
I get a fever that's so hard to bear
 
You give me fever
When you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever, in the morning
Fever all through the night
 
Sun lights up the daytime
And moon lights up the night
I light up when you call my name
And you know I'm gonna treat you right
 
You give me fever
When you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever, in the morning
And fever all through the night
 
Everybody's got the fever
That is something you all know
Fever isn't such a new thing
Fever started long ago
 
Romeo loved Juliette
Juliette she felt the same
When he put his arms around her
He said, Julie, Baby
You're my flame
 
Thou giveth fever
When we kisseth
Fever with thy flaming youth
Fever, I'm afire
Fever, yeah, I burn, forsooth
 
Cap'in Smith and Pocahontas
Had a very mad affair
When her daddy tried to kill him
She said, Daddy
Oh, don't you dare
 
He gives me fever
With his kisses
Fever when he holds me tight
Fever, I'm his misses
So Daddy, Won't you treat him right
 
Now you've listened to my story
Here's the point that I have made
Chicks were born to give you fever
Be it Fahrenheit or Centigrade
 
They give you fever
When you kiss them
Fever if you live and learn
Fever, 'till you sizzle
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn
 
Submetido por stefansih1 em Quarta-feira, 29/08/2012 - 18:07
Última edição feita por lt em Quarta-feira, 11/03/2015 - 18:18
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Búlgaro

Треска (вълнение, вълнувам се)

никога няма да знаеш (разбереш) колко много те обичам
няма да разбереш колко много държа на теб
когато с ръце ме обгърнеш
караш ме да се вълнувам неиздържимо силно
ти така ме вълнуваш
когато ме целунеш
тресеш(получавам сърцебиене) когато ме прегърнеш силно
треска, сутринта
треска, през цялата нощ
 
слънцето изгрява през деня
луната заблестява през ноща
аз грея когато ме извикаш (назовеш моето име)
и знаеш ли аз ще те възнаградя (заслужаваш)
ти така ме вълнуваш
когато ме целунеш
тресеш(получавам сърцебиене) когато ме прегърнеш силно
треска, сутринта
треска, през цялата нощ
 
всички я имат треската
това е нещо което вие всички знаете
треската не е нещо ново
треската започна много отпреди
 
Ромео се влуби в Жулиета
и Жулиета изпита същото
когато той я обви с ръце
той каза Жули, мило, ти си моят огън.
ти даваща треска
когато ние се целунахме
треска с изгаряща младост
треска, аз съм един огън
треска, ура, аз горя наистина
 
Капитан Смит и Покантас
имаха много дива афера
когато нейният баща се опита да го убие
тя каза, татко, не, да не си посмял
той ми дава треска (той толкова ме вълнува)
с неговите целувки
треска когато ме прегърне
треска аз съм негова (жена)
татко не искаш ли да го възнаградиш правилно
(съдиш за него правилно)
 
сега вие вече изслушахте моята история
тука искам да обърнете внимание на следното
момичетата(пилетата) са родени да ви дадат треска
бъдете я във фаренхайт или целзий
те ви вълнуват когато ги целунете
треска когато го преживеете,
вие се учите
треска, докато вие зъзнете (станете на пепел)
какъв прекрасен начин да изгориш.
 
Submetido por Mihriban Aliosman em Sexta-feira, 01/06/2012 - 04:52
Adicionado em resposta ao pedido de petnaiset
Idioms from "Fever"
Comentários