عجب احمقی هستم من (Fool That I Am)

Tradução para Persa

عجب احمقی هستم من

عجب احمقی هستم من که عاشقت شدم
و عجب احمقی هستم که فکر میکردم تو هم عاشق منی
 
تو دلم رو بردی و بعد واسم نقش بازی کردی
و رؤیاهام مثل دود سیگار ناپدید شد
 
عجب احمقی بودم که امیدوار بودم تو بفهمی
و فکر میکردم که تو به حرفهام گوش میدی
به نقشه هایی که کشیده بودم
 
اما ما نتونستیم تو چشم هم نگاه کنیم
پس عزیزم
عزیزم
عزیزم این یه خداحافظیه
 
اما
هنوز واسم مهمی
اوه
هنوز واسم مهمی
عجب احمقی هستم من
 
Submetido por saharhekmat em Segunda-feira, 05/03/2012 - 20:57
Agradeceu 5 vezes
Usuário
yaserBoleydei3 anos 21 semanas
masih4 anos 50 semanas
Convidados agradeceram 3 vezes
Inglês

Fool That I Am

Idioms from "Fool That I Am"
Comentários