Wolność

Inglês

Freedom

How long are we gonna last
How long everybody has to ask

Freedom to joke
Freedom to hope
Freedom to win
Freedom to be in

How long are we gonna last
How long are we gonna have to ask

Freedom to joke
Freedom to hope
Freedom to win
Freedom to be in

How long, how long

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Polonês

Wolność

Jak długo będziemy trwać
Jak długo każdy musi pytać

Wolność, by żartować
Wolność, by mieć nadzieję
Wolność, by wygrywać
Wolność, by być u siebie

Jak długo będziemy trwać
Jak długo będziemy musieli pytać

Wolność, by żartować
Wolność, by mieć nadzieję
Wolność, by wygrywać
Wolność, by być u siebie

Jak długo, jak długo

Submetido por kometka em Quarta-feira, 16/05/2012 - 15:20
0
Seus pontos: Nenhum
Comentários