Gabi Novak

LetrasTraduçõesPedidos
Bilo je dana Croata 
Gabi Novak LP (1982)
Russo
Duga je duga noć Croata Russo
Još uvijek Croata 
Kad bi ove ruže male CroataInglês
Russo
Kad ostaviš južne strane Croata 
LP "GABI NOVAK" (1982)
Russo
Kao da je to još jučer bilo Croata Russo
Kuća za ptice Croata Inglês
Russo
Malo reći treba kad se voli Croata Inglês
Nada Croata 
Nada
Oko jene stare hiže Croatian (Kajkavian dialect) 
On me voli na svoj način Croata Inglês
Pamtim samo sretne dane Croata Inglês
Russo
Penelopa Croata Inglês
Plava ruža zaborava Croata 
Festival "Zagrebfest 81"
Russo
Što je ljubav Croata 
Festival "V.Š.S." 1979
Inglês
Polonês
Tebe volim drukčije Croata 
Gabi Novak LP (1982)
Inglês
Vino i gitare Croata Inglês
Gabi Novak featuring lyricsTraduções
Odlazak CroataInglês
Russo
Comentários