Magbigay Pasasalamat (Give Thanks)

Inglês

Give Thanks

 

Give thanks with the grateful heart!
Give thanks to the holy one!
Give thanks, because he is given Jesus Christ, his son!
And now, let the weak say Iam strong!
Let the poor say Iam rich!
Because of what he has done for us.
And now let the sick say, Iam healed.
Let the bound say, Iam Free.
Because of what he has done for us.(GIVE THANKS)

Comentários do remetente:

Song Added By Victor

See video
 Tentar alinhar
Filipino translation

Magbigay Pasasalamat

Versões: #1#2

Magbigay ng taos-pusong pasasalamat
Magbigay ng pasasalamat sa Poong Maykapal
Magbigay ng pasasalamat pagka’t Kanyang ibinigay ang Kanyang Anak na si Hesu Kristo

Magbigay ng taos-pusong pasasalamat
Magbigay ng pasasalamat sa Poong Maykapal
Magbigay ng pasasalamat pagka’t Kanyang ibinigay ang Kanyang Anak na si Hesu Kristo

Hayaang ang mahina ay magsabing siya ay malakas
Ang mahirap na magsabing siya ay mayaman
Dahil sa bagay na ginawa para sa atin ng Panginoon

Hayaang ang mahina ay magsabing siya ay malakas
Ang mahirap na magsabing siya ay mayaman
Dahil sa bagay na ginawa para sa atin ng Panginoon

Hayaang ang maysakit ay magsabing siya ay gumaling
Ang hindi malaya na magsabing siya ay malaya
Dahil sa bagay na ginawa sa atin ng Panginoon

Submetido por gracenotes em Segunda-feira, 09/08/2010 - 14:29
Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
Por favor, ajuda a traduzir "Give Thanks"
Comentários