حاضری؟ (Hazir misin)

Persa translation

حاضری؟

چنان روزی شد که با هم سوختیم
چنان روزی شد که با هم خندیدیم و گریه کردیم
قتی نسبت به هم عصبی می شدیم نمی تونستیم بخوابیم
سریعا می اومدیم پهلوی هم و آشتی می کردیم
 
محکم همدیگرو بغل می کردیم و اصلا نمی تونستیم جدا شیم
تو چشمام نگاه کردی و چیزی گفتی
 
چی می گفتم عشقم؟
 
حاضری یارم که با من به سوی مرگها بریم؟
حاضری یارم برای پاره و تا کردن زنجیرها؟
 
حاضری یارم؟ اگه تو حاضری من حاضرم
 
Submetido por m_fandrousi em Sábado, 19/05/2012 - 13:19
Agradeceu 6 vezes
Usuário
فرید هنرور3 anos 32 semanas
Convidados agradeceram 5 vezes
Turco

Hazir misin

öyle gün olduki beraber yandık,
öyle gün olduki güldük ağladık
kızıp darılınca uyuyamazdık
yanyana gelip hemen biz barışırdık
 

Mais

Mais traduções de "Hazir misin"
Turco → Persa - m_fandrousi
5
UsuárioPostado à
sashton4 anos 36 semanas
5
Comentários