حاضری؟ (Hazir misin)

Turco

Hazir misin

öyle gün olduki beraber yandık,
öyle gün olduki güldük ağladık
kızıp darılınca uyuyamazdık
yanyana gelip hemen biz barışırdık
 
sımsıkı sarılıp hiç kopamazdık
gözlerime bakıp sen birşey söyledin
 
neyi söylerdim aşkım
 
hazırmısın yarim, benle ölümlere gitmeye
hazırmısın yarim zincirleri kırıp bükmeye
 
hazırmısın yarim, sen hazırsan hazırım . .
 
Submetido por katie386 em Quinta-feira, 10/01/2008 - 22:00
Last edited by Green_Sattva on Domingo, 03/07/2016 - 13:28
Align paragraphs
Persa translation

حاضری؟

چنان روزی شد که با هم سوختیم
چنان روزی شد که با هم خندیدیم و گریه کردیم
قتی نسبت به هم عصبی می شدیم نمی تونستیم بخوابیم
سریعا می اومدیم پهلوی هم و آشتی می کردیم
 
محکم همدیگرو بغل می کردیم و اصلا نمی تونستیم جدا شیم
تو چشمام نگاه کردی و چیزی گفتی
 
چی می گفتم عشقم؟
 
حاضری یارم که با من به سوی مرگها بریم؟
حاضری یارم برای پاره و تا کردن زنجیرها؟
 
حاضری یارم؟ اگه تو حاضری من حاضرم
 
Submetido por m_fandrousi em Sábado, 19/05/2012 - 13:19
Agradeceu 6 vezes
Usuário
فرید هنرور3 anos 26 semanas
Convidados agradeceram 5 vezes
Mais traduções de "Hazir misin"
Turco → Persa - m_fandrousi
5
UsuárioPostado à
sashton4 anos 31 semanas
5
Comentários