Hjälp (Help!)

Inglês

Help!

Help I need somebody
Help not just anybody
Help you know I need someone
Help!
 
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self-assured
Now I find I've changed my mind and opened up the doors
 
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
 
And now my life has changed in oh so many ways
My independence seems to vanish in the haze
But every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I've never done before
 
Help me if you can I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
 
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone I'm not so self-assured
Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors
 
Help me if you can I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
Help me, help me ooo
 
Última edição feita por Coopysnoopy em Quarta-feira, 07/12/2016 - 08:57
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Sueco

Hjälp

Hjälp, jag behöver någon
Hjälp, inte vem som helst
Hjälp, du vet jag behöver någon
Hjälp!
 
När jag var yngre, så mycket yngre än idag
Behövde jag aldrig någonsin någons hjälp
Men nu när dessa dagar är borta är jag inte så självsäker
Nu märker jag att jag har ändrat mig och öppnat dörrarna
 
Hjälp mig om du kan, jag mår dåligt
Och jag skulle verkligen uppskatta det om du fanns här
Hjälp mig få mina fötter tillbaka på jorden
Snälla, snälla, kan du inte hjälpa mig?
 
Och nu har mitt liv ändrats på, oh, så många sätt
Min självständighet verkar försvinna i dimman
Men nu och då känner jag mig så osäker
Jag att jag bara behöver dig som aldrig förut
 
Hjälp mig om du kan, jag mår dåligt
Och jag skulle verkligen uppskatta det om du fanns här
Hjälp mig få mina fötter tillbaka på jorden
Snälla, snälla, kan du inte hjälpa mig?
 
När jag var yngre, så mycket yngre än idag
Behövde jag aldrig någonsin någons hjälp
Men nu när dessa dagar är borta är jag inte så självsäker
Nu märker jag att jag har ändrat mig och öppnat dörrarna
 
Hjälp mig om du kan, jag mår dåligt
Och jag skulle verkligen uppskatta det om du fanns här
Hjälp mig få mina fötter tillbaka på jorden
Snälla, snälla, kan du inte hjälpa mig?
Hjälp mig, hjälp mig ooo
 
Submetido por simonsko em Terça-feira, 25/10/2011 - 19:02
Comentários