شکوه زادگاه (Hometown Glory)

Tradução para Persa

شکوه زادگاه

در راهی قدم می زنم که پیش از آن قدم می زدم
شکاف های پیاده رو را نمی بینم
پاشنه هامو به هم می کوبیدم و راه میرفتم
 
می تونم کاری برایت انحام بدهم عزیزم؟کسی هست که با آن تماس بگیرم؟
نه و ممنون خانم.من گم نشده ام فقط شگفت زده شده ام
 
در زادگاه من
خاطره ها تازه اند
در زادگاه من
آه،مردمی که من دیده ام
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های این دنیا هستند
شگفتی های دنیای من هستند
 
وقتی که هوای شهر ابری و گرفته است را دوست دارم
عاشق دیدن وقتی هستم که همه شلوارک می پوشن و عینک می زنن
زمانی که در این شهر دو دنیا به هم میر ن را دوست دارم
مردم و دولت را میبینی
هر کدام یک سمت را گرفته
 
نشان می دهد که ما زیر حرف زور نمی ریم
نشان می دهد که متحدیم
نشان می دهد که تحمل نمی کنیم
نشان می دهد که ما زیر حرف زور نمی ریم
نشان می دهد که متحدیم
 
در زادگاه من
خاطره ها تازه اند
در زادگاه من
آه،مردمی که من دیده ام
 
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های این دنیا هستند
شگفتی های دنیای من هستند
 
Submetido por masih em Quinta-feira, 19/04/2012 - 20:06
Agradeceu 10 vezes
Usuário
farzane_lyric4 anos 29 semanas
leila_persian_girl4 anos 48 semanas
Convidados agradeceram 8 vezes
Inglês

Hometown Glory

I’ve been walking in the same way as I did
Missing out the cracks in the pavement
And tutting my heel and strutting my feet
“Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I can call?”
“No and thank you, please Madam. I ain’t lost, just wandering”
 
From my hometown
Memories are fresh
From my hometown
Ooh the people I’ve met
Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world
 
I like it in the city when the air is so thick and opaque
I love to see everybody in short skirts, shorts and shades
I like it in the city when two worlds collide
You get the people and the government
Everybody taking different sides
 
Shows that we ain’t gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain’t gonna take it
Shows that we ain’t gonna stand shit
Shows that we are united
 
From my hometown
Memories are fresh
From my hometown
Ooh the people I’ve met
 
Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world
 
Submetido por purplelunacy em Quinta-feira, 23/12/2010 - 16:24
Última edição feita por atheros em Segunda-feira, 03/10/2016 - 11:55
UsuárioPostado à
leila_persian_girl4 anos 48 semanas
4
Comentários