میشم (خواهم بود) [ I Will Be ]

Tradução para Persa

میشم (خواهم بود)

دیگه نمیتونم چیزی بهت بگم
حتی کاری نیست که با انجام دادنش بذارم ببینی
چقدر برای من ارزشمندی
تموم اون رنج و تموم اشکهایی که ریختم
هنوز هم خداحافظی نمیکنی ولی میدونم که چقدر دور میشی
میدونم که ناامیدت کردم اما حالا دیگه اینطور نیست
امکان نداره این بار بذارم بری
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
فکر میکردم همه چیز دارم چون نمیدونستم که چه اتفاقهایی ممکنه پیش بیاد
اما راستش رو بخوای حالا میفهمم
تو تنها چیز توی زندگی منی که سر جای خودت هستی
تنها کسی که اجازه دادم با من صمیمی بشه
حالا می تونم نفس بکشم چون تواینجایی,با من!
اگه نا امیدت میکنم,)نگران نباش چون)خودم همه چیز رو درست میکنم
چون نمیذارم بری
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
چن بدون تو خوابم نمی بره
حتی فکرشم نکن که بذارم بری
من فقط تو رو دارم
من فقط تو رو میخوام
آره!
بدون تو نمیدونم باید چی کار کنم
حتی نمیتونم یه روز بدون تو دووم بیارم
اینجا با منی,میبینی؟من فقط به تو نیاز دارم
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
Submetido por minuch em Quarta-feira, 09/05/2012 - 17:19
Agradeceu 4 vezes
Usuário
Miley_Lovato4 anos 46 semanas
Convidados agradeceram 3 vezes
Inglês

I Will Be

There’s nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me
All the pain the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know how far you’d go
I know I let you down but it's not like that now
This time I’ll never let you go
 

Mais

Comentários