من دست برنمیدارم (I Won't Give Up)

Inglês

I Won't Give Up

Hmmmm ... Hmmmm ... Hmmmm ... Hmmm ...
 
When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
There's so much they hold
And just like them old stars
I see that you've come so far
To be right where you are
How old is your soul?
 
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
 
And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find
 
'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No, I won't give up
 
I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't burn
We had to learn how to bend without the world caving in
I had to learn what I've got, and what I'm not
And who I am
 
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Still looking up.
 
I won't give up on us (no I'm not giving up)
God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved)
We've got a lot to learn (we're alive, we are loved)
God knows we're worth it (and we're worth it)
 
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
 
Submetido por KseniaD em Sexta-feira, 03/02/2012 - 16:39
Última edição feita por sora14 em Domingo, 03/11/2013 - 15:15
Comentários do remetente:

03 Nov 2013: Added album ~sora14

videoem: 
Align paragraphs
Tradução para Persa

من دست برنمیدارم

هممم...هممم...
 
وقتی به چشم هات نگاه میکنم
مثل نگاه کردن به آسمون شبه
یا یه طلوع زیبا
آنها (چشمهات) چیزهای بیشتری رو نگه میدارن
و یا فقط شبیه اون ستاره های قدیمی
میبینم که تو از جای خیلی دوری میای
تا باشی درست همونجا که باید باشی
روحت چقدر عمر کرده؟
 
من دست برنمی دارم از خودمون
حتی اگه آسمون ها زبر و زمخت شن
من همه عشقم رو بهت میدم
هنوز دارم نگاه میکنم
 
و وقتی تو خلوت خودت رو لازم داری
تا مروراتی داشته باشی
من اینجا خواهم بود، صبورانه منتظر
تا ببینم که چی پیدا میکنی
 
چون حتی اگه ستاره ها، اونها بسوزن
بعضی هاشون میوفتن زمین
ما باید خیلی یاد بگیریم
خدا میدونه که ما ارزشش رو داریم
نه من دست بردار نیستم
 
من نمیخوام مثل کسی باشم که خیلی راحت میره
من اینجام تا بمونم و تغییری رو که میخوام عملی کنم
تفاوت های ما، اونها خیلی کارها کردن تا بهمون یاد بدن چه جوری استفاده کنیم
از ابزار و هدیه هایی که گرفتیم،آره ما خیلی ریسک کردیم
و در آخر تو هنوز هم دوست منی حداقل ما قصد کردیم
برای ما تا کار کنیم ما نشکستیم ما نسوختیم
ما باید یاد میگرفتیم که چه جوری خم شیم بدون اینکه دنیا اینکار رو بکنه
من باید یاد میگرفتم چیزی رو که گرفتم و چیزی که نیستم
و کسی که هستم
 
من دست برنمی دارم از خودمون
حتی اگه آسمون ها زبر و زمخت شن
من همه عشقم رو بهت میدم
هنوز دارم نگاه میکنم
هنوز نگاه میکنم
 
من دست برنمی دارم از خودمون (نه من دست برنمیدارم)
خدا میدونه که من به اندازه کافی خشنم (من خشنم،من دوست داشته شدم)
ما خیلی چیز ها باید یاد بگیریم (ما زنده ایم، ما دوست داشته شده ایم)
خدا میدونه مه ما ارزشش رو داریم ( و ارزشش رو داریم)
 
من دست برنمی دارم از خودمون
حتی اگه آسمون ها زبر و زمخت شن
من همه عشقم رو بهت میدم
هنوز دارم نگاه میکنم
 
Submetido por kimineh em Quarta-feira, 01/08/2012 - 08:35
Por favor, ajuda a traduzir "I Won't Give Up"
Idioms from "I Won't Give Up"
Comentários