I have waited for the rain (Jag har väntat på ett regn)

Sueco

Jag har väntat på ett regn

 

Imorse hängde man Saddam
Jag har ingen skuld i det
Jag kan ha verkat lite tyngd eller nåt
Men det är nog sån jag är

Jag sköt en överdos av Eken
Jag klev över varje gräns
Jag ville vara hjälten eller boven
Jag ville vara nåt som känns

Det är trängre här på gatorna
Fast vi är längre från varann
Det står ett tornhus vid fjärden här
Där inne gör dom vad dom kan

Kanske kommer en förändring
En dag när banden stärks
Kanske finns en plan I huset där
Fast dom vill inte att det märks

*Jag har väntat på ett regn jag kan förlora mig I
Jag hör ett hjärta som slår
Inatt har jag bett för stunden dimman drar förbi
För en välkommen vår *

Vi gick långt här du och jag
Kanske så långt vi kunde gå
Kanske fanns ingen ärlig chans för oss
Men jag ser det inte så

Det är som jag burit en förbannelse
Ibland med ryggen rak
Ibland med både hopp och tro
Men det är ändå samma sak

Jag har spridit lite värme
Jag har spridit lite frost
Jag är varken hjälten eller boven
Jag är bara lite lost

Från fönstret ser jag tidens tand
Kedjor komma och gå
Ingen är del av den här trenden
Alla bara hälsar på

*Jag har väntat på ett regn... *

Jag har köpt så kalla saker
Jag har gått den kalla gatan ner
Nu har jag frusit allt för länge
Jag ska inte vara kall nåt mer

Har du sett nån i ögonen
Jag hittar inte dit
Jag kan inte reglerna i spelet
Men du får gärna komma hit

Nu smakar jag försiktigt
Skiljer varmt ifrån kallt
Jag måste lära mig från grunden
Jag måste omvärdera allt

Du är svår att leva utan
Jag är svår att leva med
Imorse hängde man Saddam i ett rep
Jag har ingen skuld i det

*Jag har väntat på ett regn... *

Submetido por GaleWala em Domingo, 10/06/2012 - 22:53
 Tentar alinhar
Inglês translation

I have waited for the rain

Versões: #1#2

This morning they hung Saddam
I'm not the one to blame
I may have seemd oppressive or something
But that's just the way I am

I had an overdosis of Eken
I climed over every limit
I wanted to be a hero or a gangster
I wanted to be something that feels

It's more narrow here on the streets
Though we are more far away from each other
There is a tower besidde the open sea
Inside there they do what they can

Perhaps a change will come
One day when chain will break
Maybe they got some plan inside that house there
Though they don't want us to notice it

*I have waited for the rain for to loose myself in it
I hear a heart that beats
Tonight I have beggd for a moment the mist draw away
For a welcome to spring *

We went far here you and me
Maybe so far we could go
Maybe there is no honest chance for us
But that's not the way I see it

It's like I have carried a course
Sometimes holding my head high
Sometimes with both hope and belief
But it is still the same thing

I've spread warmth a little
I've spread coldness a little
I'm not a hero or a gangster
I'm just a little "lost"

From the window I see the tooth of the time
Chains come and go
Nothing is part of this trend
Everybody just says hello

*I have waited for the rain...*

I have bought so cold things
I have walked down the cold street
Now I have been cold foor too long
Ain't gonna be cold anymore

Have you seen something in the eyes
I don't find ther
I can't the rules of this play
But you can come here gladly

Now I taste carefully
Warmth differs from coldness
I have to relearn starting from basics
I have to revalue everything

You are hard to live without
You are hard to live with
This morning thay hung Sanddam with a rope
I'm not the one to blame

*I have wated for the rain...*

Submetido por GaleWala em Domingo, 10/06/2012 - 22:54
Mais traduções de "Jag har väntat på ett regn"
Sueco → Inglês - GaleWala
Comentários